keskiviikko 6.7.2022 | 05:05
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Pallo Pietarsaarelta hyvinvointialueelle: Malmin päivystyksen suomenkielisiä palveluita koetetaan kohentaa alueen yhteisvoimin

Pentti Höri
Ti 21.6.2022 klo 11:30

Malmin sairaalan lääkäripäivystyksen ongelmat suomenkielisen palvelun tarjoamisessa ovat siirtyneet Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän ratkottaviksi.

Pietarsaaren kaupunginhallitus vaatii, että kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelut Pietarsaaressa suomen ja ruotsin kielellä siten, että asiakas ja potilas saavat palvelut valitsemallaan kielellä.

Pietarsaaren seudun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2022 alusta hyvinvointikuntayhtymälle.

Aluehallintovirasto antoi viime joulukuussa Pietarsaaren kaupungille kansanterveyslain 43. pykälän mukaisen määräyksen huolehtia Malmin sairaalan päivystyksen kieliongelmat kuntoon 2. kesäkuuta 2022 mennessä. Ongelmat koskevat lääkäripäivystyksen suomenkielistä palvelua.

Pietarsaaren kaupunki velvoitettiin samalla antamaan aville selvitys toteutetuista toimenpiteistä 2. heinäkuuta mennessä. Kaupunki on siirtänyt työn hyvinvointikuntayhtymälle.

Tämän laatiman selvityksen mukaan Pietarsaaren ongelmaa pyritään korjaamaan pidemmällä aikavälillä, mutta toimenpiteiden vaikutus ei ole nähtävissä avin asettamassa määräajassa.

Kuntayhtymä kertoo aloittaneensa uudelleen suomen kielen kursseja, joihin osallistuu tällä hetkellä kuusi nykyistä lääkäriä, ja lisää pyritään saamaan niiden piiriin.

Uusien työntekijöiden osalta noudatetaan kielisääntöä, joka edellyttää kaksikielisyyttä. Eri keinoin pyritään kannustamaan koko Pohjanmaan alueen kaksikielisiä lääkäreitä työskentelyyn myös Pietarsaaressa.

Henkilöstön liikkuvuutta pyritään helpottamaan, mihin motivoidaan myös lisäkorvauksin. Pietarsaaren omaa lääkäriresurssia kerrotaan vahvistettavan myös kaksikielisyys huomioiden.

Pietarsaaren päivystyksen pitemmän ajan tavoitteena on asteittain luopua ostopalveluista ja siirtyä omaan palveluntuotantoon.

Ostopalveluja nyt tuottavalla Terveystalolla on selvityksen mukaan haasteita kaksikielisten lääkäreiden löytämisessä. Ostopalvelusopimus umpeutuu vuoden 2022 lopussa, ja uuden sopimuksen kilpailuttaminen on alkamassa.

Hyvinvointikuntayhtymä kertoo pyrkivänsä löytämään palveluntuottajan, joka kykenisi vastaamaan kaksikielisyyden haasteeseen.

Alkajaisiksi Terveystalon kanssa on käynnistetty menettely, jossa Terveystalon takapäivystäjänä toimiva kaksikielinen lääkäri tukee päivystyksen yksikielistä lääkäriä etäyhteydellä. Kysymys ei ole etävastaanotosta, vaan hybridimallista, jossa paikalla oleva lääkäri vastaa potilaan tutkimisesta etälääkärin puolesta.

"Organisaatiomuutos on ollut massiivinen ja haastava. On selvää, että toiminnan kehittäminen hyödyntäen uutta organisaatiomallia vie oman aikansa. Olemme kuitenkin vahvasti sitoutuneita siihen, että myös kielellisten oikeuksien toteutuminen tulee toimimaan jatkossa aiempaa paremmin koko hyvinvointialueella", selvityksessä kirjoitetaan.

Sen ovat Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän puolesta allekirjoittaneet osastonylilääkäri Hanna Ahlsved, johtava lääkäri Taneli Väyrynen ja toimialajohtaja Christian Palmberg.

Pohjanmaan alueen kaksikielisiä lääkäreitä kannustetaan työskentelyyn myös Pietarsaaressa. Henkilöstön liikkuvuutta pyritään helpottamaan myös lisäkorvauksin.

#