Paikallisuutiset

Vety nousee arvoon arvaamattomaan – Pietarsaaren edustan jättimäinen merituulihanke aiheuttaa niin huolta kuin toivoakin alueen asukkaissa

Tuulivoimaan erikoistunut energiayhtiö OX2 esitteli tiistai-iltana ympäristövaikutusten arviointiohjelmaansa yleisötilaisuudessa Pietarsaaressa. Sekä Optiman auditorioon että etälaitteiden äärelle oli kerääntynyt yhteensä arviolta toistasataa Laine-nimisestä merituulivoimahankkeesta kiinnostunutta vaikutusalueen asukasta.

Kysymyksiä ja kommentteja sateli laidasta laitaan, onhan hanke mittaluokaltaan ennennäkemätön ja sillä on myös näkyviä vaikutuksia lähialueelleen niin merellä kuin maallakin.

Maksimissaan 150 merituulivoimalaa 450 neliökilometrin merialueella voivat tuottaa enimmillään 11 TWh sähköä vuodessa, mikä vastaa OX2:n projektipäällikönOlli Takalammin mukaan Olkiluoto 3:n vuosituotantoa. Aluetaloudelle vaikutukset olisivat mittavat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Tämä on valtava miljardi-investointi, ja se tuo monessa vaiheessa työtä ja työpaikkoja alueelle ja koko Suomeen. Metsähallituksen vastaavassa hankkeessa on arvioitu, että työllisyysvaikutus olisi 40 000 henkilötyövuotta hankkeen elinkaaren aikana. Kun uusiutuvaa energiaa on saatavilla edullisesti, se houkuttelee uusia investointeja alueelle, Takalammi sanoi viitaten muun muassa vihreään vetyyn ja akkutehtaisiin.

"Tämä on valtava miljardi-investointi, ja se tuo monessa vaiheessa työtä ja työpaikkoja alueelle ja koko Suomeen." Olli Takalammi Projektipäällikkö, OX2
Noin 30-35 kilometrin päähän rannikolta suunniteltava Laine-merituulivoima-alue pitää sisällään 150 tuulivoimalaa. Kartassa näkyvät vaihtoehdot merikaapeleiden ja vetyputkien rantautumisille sekä vaihtoehdot uusille voimalinjoille maalla.
Noin 30-35 kilometrin päähän rannikolta suunniteltava Laine-merituulivoima-alue pitää sisällään 150 tuulivoimalaa. Kartassa näkyvät vaihtoehdot merikaapeleiden ja vetyputkien rantautumisille sekä vaihtoehdot uusille voimalinjoille maalla. Kuva: OX2 - Laine-hankkeen yva-ohjelma

Vedyn tuotanto on nousemassa yhä vahvemmin merituulivoimahankkeiden yhteyteen. Tällä voitaisiin taklata myös tuulisähkön tuotannon epätasaisuuteen liittyviä ongelmia.

Olli Takalammi myönsi haastattelussa, että Laine-projekti tuottaa haasteita kantaverkon riittävyydelle. OX2 etsii ensisijaisesti sähkön suurkuluttajia lähialueeltaan. Esimerkiksi Hailuodon edustalle suunniteltava saman yrityksen vastaava Halla-hanke voisi saada sähkölleen ostajan Raahen SSAB:n terästehtaalta.

– Joka tapauksessa meidän pitää liittyä kantaverkkoon, koska kulutuspiste ei välttämättä pysty aina ottamaan sähköä vastaan. Tällä [Pietarsaaren] alueella on keskusteltu muun muassa vihreän vedyn valmistamisesta. Suuriakin suunnitelmia on olemassa ja näemme, että vedyntuotannolle on tarvetta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pietarsaaren Alholma on Uudenkaarlepyyn Kanäsin öljysataman ohella ehdolla vetyputkien rantautumispaikaksi. Takalammin mukaan toimintaa voisi olla varastoinnista jatkojalostukseen asti.

– Esimerkiksi Alholmassa on hiilidioksidilähteitä, joiden avulla vedystä voidaan tuottaa metanolia tai ammoniakkia.

Kysymykseen, voisiko Laineen merituulisähkön ohjata kokonaankin vedyn tuotantoon, Takalammi vastasi:

– On sekin mahdollista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yleisökysymyksissä paistoi ennen muuta huoli hankkeen toteutustavoista, vaikutuksista maisemaan, luontoarvoihin ja maankäyttöön – merituulisähkö ja vety vaativat useamman kuin yhden rantautumispaikan, ja uusilta voimalinjoilta ei vältytä sähköä siirrettäessä kantaverkon asemille.

Useampaankin kertaan salissa ihmeteltiin, miksi OX2 ei rakenna Pyhäjoen edustalle, jossa tällä haavaa seisovat jo virkaheitot Fennovoiman ydinvoimalan perustukset.

– Fennovoiman laitosalue soveltuu nimenomaan ydinvoimalaitoksen rakentamiseen, ja merituulivoimahankkeelle on aivan erilainen kriteeristö. Olemme selvittäneet hyvin laaja-alaisesti, mitkä merialueet soveltuvat tämän tyyppiseen toimintaan vuosikymmeniksi, OX2:n liiketoimintajohtajaJanne Lamberg vastasi.

– Sähkönsiirrolle on tehty alustavat reitit. Yksi tärkeimpiä huomioon otettuja rajoitteita on, että emme mene liian lähelle asutusta. Pyrimme rakentamaan olemassaolevien voimalinjojen rinnalle, missä se on mahdollista, Olli Takalammi vastasi voimajohtojen sijaintia koskeviin kysymyksiin.

Kun lopulliset reitit on valittu, maanomistajille tullaan OX2:n maankäyttöpäällikönCarl Andtfolkin mukaan tarjoamaan esisopimuksia, jotka oikeuttavat suurempaan korvaukseen kuin mitä pakkolunastusmenettelyssä on luvassa.

Miksi valtava laitos pitää rakentaa Pohjanlahdelle Suomenlahden sijaan, kun suurimmat sähkönkäyttäjät löytyvät etelärannikolta, kysyttiin.

– Mielellämme rakentaisimme myös sinne, mutta puolustusvoimat vetää hyvin tiukkaa linjaa siinä, että Suomenlahdelle ei merituulivoimaa rakenneta, Takalammi vastasi. OX2 kertoi saaneensa puolustusvoimilta vihreää valoa Perämeren hankkeilleen.

Myös muutama hankkeeseen toiveikkaasti suhtautuva puheenvuoro kuultiin. Pietarsaarelaiset kunnallispoliitikotJarmo Ittonen (vas) jaChrister Tonberg (rkp) näkivät mahdollisuuksia niin uusien yritysten kuin runsaiden työpaikkojenkin muodossa.

– En näe tätä hirveänä riskinä. Mutta toivoisin, ettei rantautumisia viedä neitseellisille alueille vaan ne tuotaisiin Alholmaan tai Kanäsiin, jotka jo ovat teollisessa käytössä, Ittonen sanoi.

– Haittoja tulee auttamatta rannikolla asuville. Mutta on huomioitava uusien yritysten positiiviset vaikutukset myös. Paikallinen etumme on markkinoida niitä, muuten saamme vain negatiiviset vaikutukset, Tonberg lausui.

OX2:n Laine-merituulipuistohanke

Hankealue on noin 30–35 kilometriä länteen Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren väliseltä rannikolta.

Noin 450 neliökilometrin suuruiselle talousvyöhykkeen merialueelle suunnitellaan enimmillään 150:aa tuulivoimalaa.

Yksittäisen voimalan teho on 15–25 MW ja koko hankkeen arvioitu vuosituotanto 11 TWh.

Investoinnin kustannusarvio OX2:n mukaan 4 miljardia euroa.

OX2 hakee kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita hankkeen rahoitukseen.

Hankkeen YVA-ohjelma on valmistunut ja kommentoitavissa 21.11.2022 mennessä Etelä-Pohjanmaan ely-keskukseen.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä