Paikallisuutiset

Pietarsaaren pohjavesialueiden rakenne selvitetään

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua.
Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Kuva: Mauri Aho

PIETARSAARI

Geologian tutkimuskeskus (GTK) selvittää Pietarsaaressa ja Pedersöressä pohjavesialueiden geologista rakennetta.

Selvitys tehdään yhteistyössä Pietarsaaren Veden ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua.

Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille.

Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pohjavesialueet sijaitsevat samalla harjujaksolla Pietarsaaren kaupungin ja Pedersören kunnan alueilla.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Tutkimusten perusteella laaditaan alueen 3D-maaperämalli sekä pohjavedenvirtausmalli.

Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Tutkimuksista ei jää maastoon pysyviä jälkiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin.

Selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 140 000 euroa.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä