Paikallisuutiset

Pedersöre kysyy asukkailtaan Edsevön koulujen tulevaisuudesta - "Kuntalaisten mielipiteet arvokkaita”

Sekä Edsevön suomenkielisen että ruotsinkielisen koulun oppilasmäärät ovat laskussa. Lisäksi koulukiinteistö on remontin tarpeessa. Pohdinnassa on ollut muun muassa Edsevö skolanin ja Kållby skolanin mahdollinen yhdistäminen sekä suomenkielisten oppilaiden mahdollinen siirtäminen Sandsundin kouluun. Kuva: Pirkko Högkulla

Näkökulmista keskustellaan Edsevön suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulun tulevaisuutta käsittelevässä avoimessa kokouksessa 21. maaliskuuta.

Edsevön kahden koulun, suomenkielisen Edsevön koulun ja ruotsinkielisen Edsevö skolanin, sekä naapurikylässä Kolpissa sijaitsevan Kållby skolan -koulun ratkaisumallien selvitystyö jatkuu Pedersöressä.

Seuraavaksi kunta haluaa kuulla asukkaiden mielipiteitä kyselyn kautta, kertoo Pedersören kunta tiedotteessaan.

Kunnan asukkaat voivat vastata kyselyyn Edsevön koulun, Edsevö skolan ja Kållby skolan eri ratkaisuvaihtoehdoista 4. maaliskuuta 2024 saakka. Kysely löytyy kunnan kotisivuilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kyselyn tarkoituksena on saada palautetta ja mahdollisia uusia ratkaisuehdotuksia siihen, miten kunnan tulisi käsitellä Edsevön koulujen vähenevää oppilasmäärää. Kunta on tutkinut useita eri vaihtoehtoja, mutta lopullista päätöstä ei ole tehty.

Kunta toteaa tiedotteessaan, että kuntalaisten mielipiteet ovat erittäin arvokkaita, minkä vuoksi toiveena on, että mahdollisimman moni käyttää aikaa kyselyyn vastaamiseen.

Kyselyitä on kaksi. Toinen on ruotsinkielinen ja koskee Edsevö skolaa ja Kållby skolaa.

Toinen kysely on suomenkielinen ja koskee Edsevön koulua. Molempiin voi vastata.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yleisön mielipiteitä käsitellään koulujen tulevaisuutta käsittelevässä avoimessa kokouksessa torstaina 21. maaliskuuta kello 18 Edsevön koulussa.

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella ei tehdä lopullisia päätöksiä. Kommentit otetaan mukaan avointa kokousta valmisteltaessa. Kokouksessa yleisön kommentit esitellään ja niistä keskustellaan. Jokaisella on silloin mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa mielipiteitä, tiedotteessa kerrotaan.

Edsevön koulun ja Edsevö skolan selvitykset toimenpide-ehdotuksineen valmistuvat keväällä 2024. Kyseisten koulujen toimintaan ei kuitenkaan tule muutoksia ensi lukuvuonna.

Työryhmä on viime vuoden aikana selvittänyt varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen toimintaedellytyksiä Edsevön ja Kolpin alueilla. Myös kiinteistöjen kunto tarkastettiin. Työryhmä totesi, että Kolpin päiväkotikiinteistö on liian ahdas ja esikoulun pitäisi muuttaa pois viimeistään syksyllä 2024. Edsevössä tilanne on päinvastainen; sekä ruotsinkielisen että suomenkielisen koulun oppilasmäärät ovat laskussa. Lisäksi sekä Kållby skola että Edsevön koulukiinteistö ovat remontin tarpeessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työryhmässä käydyissä keskusteluissa on aiemmin pohdittu kokonaan uuden koulun rakentamista Kolpin-Edsevön alueelle tai koulujen oppilaaksiotto-alueiden yhdistämistä.

Pedersören kunnanhallitus asetti viime marraskuussa toimikunnan tekemään kouluselvitystyötä. Asukkaiden mielipiteiden kuuleminen on yksi osa prosessia. Pohdinnassa on muun muassa Edsevö skolanin ja Kållby skolanin mahdollinen yhdistäminen sekä suomenkielisten oppilaiden mahdollinen siirtäminen Sandsundin kouluun. Suomenkielisen koulutoiminnan siirtäminen Sansundiin pitäisi ottaa huomioon kun Sansund skolan 2. vaihetta aletaan suunnitella.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä