Paikallisuutiset

Älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä kokeillaan Uudessakaarlepyyssä: äänimajakat todettu toimiviksi

Valtatielle 8 asennetaan uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä kolmeen kohteeseen hirvieläinonnettomuusmäärien vähentämiseksi Mustasaaressa ja Uudessakaarlepyyssä. Kuva: Innotrafik Oy

Valtatielle 8 asennetaan uusia älykkäitä riistavaroitusjärjestelmiä kolmeen kohteeseen hirvieläinonnettomuusmäärien vähentämiseksi Mustasaaressa ja Uudessakaarlepyyssä.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen tiedotteen mukaan uudet optimaaliset hirvivaroitusjärjestelmät on otettu käyttöön valtatiellä 8 Mustasaaressa Maalahden rajalla välillä Bergbacken-Riimala sekä Uudessakaarlepyyssä välillä Sandås-Ytterjeppo.

Optimaalinen varoitusjärjestelmä tarkoittaa korkeimman onnettomuusriskin aikaan aamu- ja iltahämärässä vilkkuvaa hirvivaroitusmerkkiä. Varoitusajankohdat perustuvat onnettomuushistoriatietoihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valtatiellä 8 Vassorinlahdella olevaa riista-aidan, riista-alikulkukäytävän ja äänimajakoiden muodostamaa kokonaisuutta täydennetään lisäksi kolmella uudella äänimajakalla.

Äänimajakat vaikuttavat hirvien ja muiden riistaeläinten käyttäytymiseen. Laite tunnistaa lähestyvän eläimen, jolloin alkaa kuulua ihmispuhetta sisältävä nauhoitus. Äänen kuullessaan eläin kääntyy ympäri, eikä tule tielle asti.

Aiemman kokemuksen perusteella äänimajakat estävät hirvien pääsyn riista-aidan väliin t-risteyksissä tehokkaasti. Tavoitteena on opettaa riistaeläimet kulkemaan valtatien 8 alittavan riista-alikulkukäytävän kautta nykyistä paremmin.

– Viime talvena pilotoimme valtatie 8:lla ensimmäisenä maailmassa tämänkaltaista äänimajakkaa tähän tarkoitukseen ja sen vaikutukset olivat loistavat. Lumen ollessa maassa kyettiin vahvistamaan, että äänimajakka oli käännyttänyt kaikki seitsemän hirveä, jotka yrittivät tulla tielle, iloitsee Suomen riistakeskuksen Rannikko-Pohjanmaan riistapäällikkö Stefan Pellas.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Älykkään riistavaroitusjärjestelmän on kehittänyt ja patentoinut suomalainen teknologiayritys InnoTrafik Oy.

Kohteiden valinnassa on painotettu vaikuttavuutta. Valintakriteereinä ovat olleet todetut hirvionnettomuuskasaumat ja kesäajan 100 km/h nopeusrajoitus. Erityisesti Vassorinlahden kohteessa huomioitiin myös riistanhoitoyhdistyksen hirvihavainnot ja todettu tarve älykkään järjestelmän täydentämiselle.

Hirvi Kuva: Arkisto /Teijo Määttänen

LähiTapiola Pohjanmaa on lahjoittanut yhteensä 60 000 euroa käytettäväksi optimaalisten hirvivaroitusmerkkien ja äänimajakoiden hankintaan. Kohteet ja niihin sopivat älykkäät järjestelmät on valittu yhteistyössä Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja ely-keskuksen asiantuntijoiden toimesta.

– Liikenneturvallisuuden edistäminen laajasti koko Pohjanmaalla on meille tärkeä asia ja tämä hanke on luonnollinen osa sitä työtä. Useat pohjalaiset mukaan lukien iso määrä omistaja-asiakkaitamme käyttävät kasitietä päivittäin ja haluamme olla mukana luomassa heille turvallisempaa matkantekoa ennaltaehkäisemällä hirvien ja muiden riistaeläinten kanssa syntyviä vaaratilanteita, toteaa LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Joel Sunabacka.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hanke toteutetaan Suomen riistakeskuksen, paikallisten riistanhoitoyhdistysten, LähiTapiola Pohjanmaan, InnoTrafik Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen yhteistyönä.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen alueella tapahtuu vuosittain erittäin paljon hirvi- ja hirvieläinonnettomuuksia. Viiden vuoden tarkastelujaksolla 2018–2022 hirvieläinonnettomuuksien määrä on kasvanut 23 %.

Samanaikaisesti henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien määrä on laskenut 22 %. Ero selittyy metsäkauris- ja metsäpeuraonnettomuuksien määrän voimakkaalla kasvulla. Metsäkaurisonnettomuudet eivät tyypillisesti johda henkilövahinkoihin eläimen pienen koon ansiosta, ja metsäpeuraonnettomuudet muodostavat kasvusta huolimatta vain noin 5 % alueen hirvieläinonnettomuuksista.

Eläinonnettomuusmäärien vuosittainen vaihtelu on suurta ja hirvieläinkantojen koko vaikuttaa siihen merkittävästi.

Vaikka henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien määrä on laskenut merkittävästi, vakavimmissa onnettomuuksissa vastaavaa muutosta ei ole tapahtunut. Suomessa tapahtuu edelleen vuosittain 1–3 kuolemaan johtanutta hirvieläinonnettomuutta.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla 2018–2022 yli viidennes kaikista Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien hirvieläinonnettomuuksista tapahtui valtatiellä 8.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä