torstai 9.12.2021 | 15:31
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Aluehallintovirasto kovistelee Pietarsaarta: "Terveyspalveluiden kielipuutteet voivat vaarantaa potilasturvallisuuden"

Pentti Höri
Ke 29.9.2021 klo 16:41

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) mukaan kielellisten oikeuksien toteutumisessa Pietarsaaren kaupungin terveyspalveluissa on edelleen puutteita ja puutteet voivat vaarantaa potilasturvallisuuden. Kyseessä on Avin alustava arvio, jonka se esittää tuoreessa selvityspyynnössään Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastolle.

Lisäksi Avi kertoo, että se tulee harkitsemaan määräyksen antamista puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Pietarsaaren sote-virasto on aiemmin saanut huomautuksen samasta asiasta. Avin mukaan suunnitellut, tilannetta parantavat toimenpiteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet.

Määräys on huomautusta jyrkempi viranomaisvalvonnan kurinpitokeino, jossa asetetaan määräaika tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

Aluehallintovirasto voi myös velvoittaa kunnan tai kuntayhtymän noudattamaan määräystä sakon uhalla.

Avi pyytää Pietarsaarelta selvitystä ja selitystä useisiin kysymyksiin liittyen suomenkielisten potilaiden kielellisten oikeuksien toteutumiseen terveyskeskuksen ja päivystyksen vastaanotoilla. Nämä on lähetettävä ensi viikon keskiviikkoon mennessä.

Mikäli selvitysten antamisen jälkeen ilmenee, että Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastossa asioiva potilas ei voi asioida ja kommunikoida äidinkielellään voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, Avi päättää omista jatkotoimistaan. Määräyksen ohella valikoimassa on myös hallinnollista ohjausta.

Malmin päivystyksessä keväällä 2021 tehdyssä potilaskyselyssä noin 30 prosenttia suomenkielisistä vastasi, etteivät saaneet lääkäripalveluja omalla äidinkielellään. Tulos on jonkin verran parantunut vuoden 2020 vastaavaan kyselyyn verrattuna, jolloin noin puolet vastanneista ilmoitti samasta ongelmasta.

Tuoreempaan kyselyyn tosin osallistui vain noin puolet vuoden 2020 vastaajamäärästä.

Molemmissa kyselyissä lisäksi 14–15 prosenttia vastanneista ei saanut suomenkielistä lääkäripalvelua, mutta heillä ei ollut vaikeuksia ymmärtää lääkärin puhetta.

Aluehallintovirastoon on elokuussa 2021 otettu yhteyttä koskien tilanteita, joissa lääkärin puutteellinen kielitaito on johtanut hoitovirheisiin. Ilmoituksista ei Avin mukaan ole vireillä erillisiä valvonta- tai kanteluasioita.

Lisäksi Avin mukaan syksyllä 2021 sille on ilmoitettu kielitaitoon liittyvästä hoitovahingosta.

Pietarsaaren sote-viraston johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström sanoo, ettei muista sellaista hoitovirhettä, joka johtuisi puhtaasti kieliongelmasta.

– Muutama potilasvalitus on tullut, joissa on mietitty, että kieli voisi olla taustalla, mutta kun tilannetta on katsottu tarkemmin läpi, taustalla on ollut aina jotain muuta. Voi olla, että kielivaikeudet tulevat ensimmäisenä mieleen, jos jotain tapahtuu.

Pietarsaaren kaupunki, joka isännöi alueen sotepalveluja, sai kesäkuussa 2020 Avilta huomautuksen päivystyslääkäreiden kielitaitopuutteista. Uudessa valvontaprosessissa, jossa väläytellään tiukempaakin linjaa, on Sjöströmin mukaan nyt kyse vähän erilaisesta tulkinnasta Avin puolelta.

– Viimeksi he totesivat että tilanne on hankala, mutta myös että olemme tehneet kaiken mitä voimme. Eivät hekään pystyneet sanomaan, mitä tässä pitäisi tehdä, Sjöström sanoo.

Hän huomauttaa, että Aluehallintovirasto on kyllä hyväksynyt palvelun laadun ja lääkärien osaamisen kokonaisuutena, lukuun ottamatta päivystyksen kielitaitopuutteita.

– Seurasimme elokuussa terveyskeskuksessa ei-kiireellisten lääkärikäyntien jonotilannetta, ja se oli viidestä kuuteen päivää. Eri kieliryhmien välillä oli korkeintaan päivän ero.

Pitkään jatkuneen ongelman perimmäiset syyt ovat kaksikielisten lääkärien rekrytointivaikeuksissa.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on toteutettu Pietarsaaressa Terveystalolta hankittuna ostopalveluna, joka on kilpailutettu. Ringissä on sote-viraston selvityksen mukaan kahdeksan lääkäriä, joista kuusi on ulkomailla opiskelleita ja heidän suomen kielen taitonsa vaihtelee.

Terveystalon tulee huolehtia siitä, että lääkärit pystyvät hoitamaan potilaat suomen tai ruotsin kielellä, mutta kaksikielisyyttä heiltä ei edellytetä.

Sote-viraston mukaan useat lääkärit, mukaan lukien Terveystalon palveluksessa olevat, suorittavat parhaillaan suomen kielen kurssia.

Suomenkielisille potilaille on suunniteltu myös etävastaanottomahdollisuutta. Pia-Maria Sjöströmin mukaan Terveystalon ehdottama malli ei kuitenkaan vastannut Pietarsaaren tarpeita.

– Sen vuoksi keskustelemme nyt Vaasan keskussairaalan kanssa yhteistyöstä tämän suhteen. Lähinnä haemme mahdollisuuksia, että potilas saisi keskustella laboratoriovastauksista ja tutkimustuloksista omalla äidinkielellään.

– Tietysti olisi parasta, että paikalla olisi aina kaksikielinen lääkäri, mutta sitä on valitettavasti ollut äärimmäisen vaikeaa järjestää. Suomea osaavaa hoitohenkilökuntaa on aina paikalla, mutta heidän laittamisensa tulkkaamaan ei lain mukaan riitä, Sjöström sanoo.

#