tiistai 26.10.2021 | 21:37
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: "Vaikuttaminen nuorten näppeihin"

Anni Teerikangas
To 18.2.2021 klo 11:46 | päivitetty to 11:48

”Digit” on englantia taitavalle tuttu sana. ”Digits” -ilmaisulla viitataan puolestaan kansanomaisesti numeroihin 0–9 ja sillä voidaan tarkoittaa myös puhelinnumeroa. Digitaalisella kellolla tarkoitetaan numeronäytöllistä ajannäyttäjää.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen elää muutoksen aikaa. Keskustelua ei käydä vain perinteisillä poliitiikan areenoilla tai suljetuissa kabineteissa, vaan myös kaduilla ja sosiaalisessa mediassa. Siksi myös lasten ja nuorten mielipiteet on mahdollista ottaa nyt paremmin huomioon. Voimme parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Kysymys kuuluukin siis enää, että haluammeko.

Sosiaalinen media ja digitaalisuus ovat nuorten elämässä arkipäivää. Sähköiset alustat tavoittavat paremmin myös ne nuoret, jotka eivät opiskele tai ole työelämässä. Viime kuntavaaleissa nuorten tärkeimpiä tiedonlähteitä olivat vaalikoneet ja sosiaalinen media.

Vaikuttamisen paikat täytyy sijoittaa sinne, missä nuoret ovat. Myös Pietarsaaresta löytyy nuorisovaltuusto, ilmaston muutoksesta huolissaan olevia aktiivisia, asiaan paneutuneita nuoria. Painotetaanhan uteliaisuutta yhteiskunnallisiin asioihin myös opetussuunnitelmassa.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan latinan digitus tarkoittaa sormea ja varvasta. Sana lainattiin englantiin, jossa sanaa digit alettiin ainakin jo 1400-luvulla käyttää latinan mukaisen merkityksen lisäksi myös sormin näytetyistä numeroista nollasta yhdeksään. Sanasta johdettu adjektiivi digital oli 1800-luvulla käytössä merkityksessä ’numeroihin perustuva, numero-’. 1900-luvulle tultaessa merkitys oli laajentunut edelleen, ja sanalla viitattiin numeroita vastaavien signaalien käyttöön.

Tietotekniikan kehityksen myötä englannin sana digital levisi eri kieliin ympäri maailmaa.

Nuorten alhainen äänestysaktiivisuus on ongelma aidon osallisuuden ja pitkäjänteisen päätöksenteon kannalta. Olisi tärkeä demokratiateko ulottaa äänioikeus heille, joiden ääni kuuluu päätöksenteossa muuten heikosti. Hyvässä yhteiskunnassa jokainen pääsisikin osallistumaan.

Vihreiden pitkäaikaisena valtakunnallisena tavoitteena on ollut äänestysiän laskeminen 16 ikävuoteen. Mutta entä mitä voisimme tehdä paikallisesti täällä Pietarsaaressa?

Kaupunki voisi kirjata lasten ja nuorten osallisuuden strategiseksi arvoksi sekä tavoitteeksi. Voisimme ottaa nuoret vahvemmin mukaan demokraattiseen päätöksentekoon ja tuoda nuorisovaltuuston rinnalle muita lasten ja nuorten asioita edustavia ryhmiä. Voisimme helposti (ja meidän tulisikin) vahvistaa nuorisotyön rahoitusta pitkäjänteisesti ja tehdä osallistavasta budjetoinnista selkeämpää.

Meidän olisi hyvä Pietarsaaressakin lisätä nuorten sähköisiä vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi viemällä tietoa ja viestintää verkkoon selkeässä muodossa ja nuorten ulottuville.

Ennen kaikkea meidän pitäisi tukea ja kehittää nuorille suunnattuja digitaalisia vaikuttamismahdollisuuksia, ja varmistaa että myös nuorten kanssa toimivat aikuiset tukevat osallisuutta ja kuulemista.

Pietarsaaren vihreät, vpj

Kuntavaaliehdokas

#