perjantai 22.10.2021 | 13:24
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Helinä Sipisen mielipidekirjoitus: "Kielivähemmistön tilanteen korjaamiseksi tarvitaan kielienemmistön ymmärtämystä"

Helinä Sipinen
Ti 5.5.2020 klo 15:45

Päätoimittaja Pentti Höri sohaisi sopivasti meitä Pietarsaaren suomenkielisiä päättäjiä PS:n pääkirjoituksessa 29.4. Pääkirjoituksessa ihmeteltiin suomenkielisten päättäjien vaikenemista koskien Malmin päivystyksen asiakaspalautekyselyn tulosta, jonka mukaan 40% Malmin päivystyksessä asioineista suomenkielisistä ilmoitti, ettei saanut palvelua omalla äidinkielellään.

Suomenkielisten palveluiden puutteellisuudet ovat olleet tiedossa vuosikausia. Useita samanlaisia tuloksia antaneita tutkimuksia on julkaistu. Muun muassa kielibarometritutkimus on tehty neljästi vuosina 2004–2016. Lisäksi hiljattain tehty asukastutkimus sekä viimeisin Malmin asiakaskysely antavat saman, karun tuloksen.

Kaikkien tutkimusten tuloksista on ilmennyt sama ongelma; suomenkieliset kokevat saavansa huonosti erityisesti päivystyspalveluita omalla äidinkielellään.

Itselläni on sellainen tuntuma ja muistikuva, että useampikin suomenkielinen päättäjä on vuosien varrella esittänyt huolensa suomenkielisestä terveyspalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Kantaa on otettu niin mielipidekirjoitusten muodossa kuin kyselypalautteista järjestetyissä tilaisuuksissa.

Kannanottoja on tullut kaikista valtuustoryhmistä, joissa on suomenkielistä edustusta.

Itse olen asiasta keskustellessa kokenut usein, että ongelman korjausesitysten sijaan on on yritetty erilaisin selityksin jopa mitätöidä koko ongelma. Suomenkielisten ”sanansaattajana” olen törmännyt jopa ikäviinkin kommentteihin tyyliin: ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”. Myös ruotsinkielisen lehdistön osalta on erään kieliasiaa sivuavan mielipidekirjoitukseni yhteydessä todettu, että meillä täällä Pietarsaaressa on ”tiettyjä poliittisia piirejä, jotka elävät suomenkielisten tyytymättömyydestä”.

Toisin sanoen ongelman esiin tuonut henkilö saatetaan kokea ongelman aiheuttajaksi tai ainakin pahentajaksi. Ongelmaa ei ikään kuin olekaan ja asia unohtuu, jos siitä vaietaan.

Onko tällainen asennoituminen sitten syynä suomenkielisten päättäjien hiljentymiseen, jää vain arvailtavaksi. Selvää kuitenkin on, että suomenkielisten äidinkieliset palvelut eivät parene mielipidekyselyitä toistamalla, ellei kyselytulosten perusteella ryhdytä tarpeellisiin toimenpiteisiin virkamiesten ja päättäjien yhteistyönä.

Asiakaskyselytulosten pitäisi ensisijaisesti aiheuttaa liikehdintää sosiaali- ja terveyslautakunnassa, koska kyse on tämän lautakunnan alaisesta palvelusta. Lautakunnan suomenkielisellä jaostolla ei ole riittävää päätäntävaltaa, joskin se voi yrittää viedä asioita eteenpäin. Ei kuitenkaan riitä, että sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yksi huolestunut suomenkielinen, joka pyrkii tilanteeseen puuttumaan. Mervi Rantala ansaitsee tästä sinnikkäästä työstään suuret kiitokset ja kaiken mahdollisen tuen.

PS:n pääkirjoituksessa todettiin erittäin osuvasti, että kyseessä ei ole vain suomenkielisten, vaan koko yhteisön ongelma äidinkielestä riippumatta ja että sillä lienee oma yhteytensä kaupungin väestökatoon ja alueen kokonaisimagoon ja houkuttelevuuteen.

Voitaneenkin todeta, että suomenkieliset päättäjät voivat olla aloitteellisia Pietarsaaren suomenkielisten kokeman huonon kielipalvelun korjaamiseksi, mutta pelkät huolestuneet kannanotot eivät kuitenkaan riitä. Kielivähemmistön tilanteen korjaamiseksi tarvitaan kielienemmistön ymmärtämystä ja aitoa halua suunnan muutokseen.

Isäntäkuntana Pietarsaaren pitää kantaa vastuunsa ja huolehtia siitä, että myös suomenkieliset saavat kaikki terveyden- ja sairaanhoitopalvelunsa omalla äidinkielellään.

#