Paikallisuutiset

Ulosoton toimipaikka säilyy Kokkolassa ja Pietarsaaressa – Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. "Asiakaspalvelu turvataan kaikissa nykyisissä toimipaikoissa"

Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen Pietarsaaren tiehankkeiden edistymiseen.
Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen Pietarsaaren tiehankkeiden edistymiseen. Kuva: Clas-Olav Slotte

Oikeusministeriö säilyttää ulosoton 64 toimipaikan verkoston ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ulosoton toimipiste jää muun muassa Kokkolaan ja Pietarsaareen.

Ulosoton rutiiniluonteiset asiat, niin sanottu perustäytäntöönpano, järjestetään alueellisesti kuudelle paikkakunnalle, jotka sijoittuvat Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Kuopioon ja Vaasaan.

Kattavalla toimipaikkaverkostolla turvataan alueellinen ja kielellinen yhdenvertaisuus sekä tehokas toiminta. OikeusministeriAnna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan ulosotossa asiakaspalvelu ja -neuvonta ovat keskeisiä tehtäviä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Uudistuksella kehitetään ulosoton toimintaa sujuvammaksi ja samalla asiakaspalvelu turvataan kaikissa nykyisissä toimipaikoissa. Samalla lisätään mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi etätyötä, sanoo Henriksson.

Eduskunta hyväksyi viime vaalikaudella muutoksia ulosottokaareen. Sen seurauksena ulosottoa uudistetaan.

Osana uudistusta oikeusministeriö on antanut asetuksen maan ulosoton toimipaikoista ja niiden tehtävistä. Asetuksella säilytetään nykyinen toimipaikkaverkosto kokonaisuudessaan.

Uudistuksessa ulosotto jaetaan kolmeen kategoriaan: perustäytäntöönpanoon, laajaan täytäntöönpanoon ja erityistäytäntöönpanoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vaativampia ja enemmän harkintavaltaa sisältäviä asioita, eli niin sanotun laajan täytäntöönpanon ulosottotehtäviä, toimitettaisiin kaikissa Ulosottolaitoksen 64 toimipaikassa. Tällaisiin tehtäviin sisältyy tapauskohtaista harkintaa ja usein asian tarkempaa selvitystä tai toimenpiteitä kiinteistön tai irtaimen ulosmittaamiseksi. Erityisperintätoiminta jatkuu nykyisillä kuudella paikkakunnalla.

Rutiiniluontoisella ulosotolla, eli perustäytäntöönpanolla, tarkoitetaan asiointia, joka hoidetaan pääosin sähköisesti ja joka ei vaadi asiakkaan tapaamista. Tällaisia asioita ovat muun muassa pienet saatavat, jotka tulevat maksuun lyhyessä ajassa joko maksukehotuksella tai tulonulosmittauksen kautta. Tätä toimintaa on jatkossa kuudella paikkakunnalla, eli Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Erityisperintätoiminta, joka keskittyy muun muassa harmaaseen talouteen, jatkuu nykyisillä kuudella paikkakunnalla.

Toimipaikkaverkoston järjestelyt liittyvät ulosottolaitoksen uudistukseen, jota koskeva laki annettiin jo edellisellä hallituskaudella. Uudistuksessa Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä