Paikallisuutiset

Skyborn kysyy ranta-asukkailta merituulivoimaloiden vaikutuksista

Nettikyselyyn voivat osallistua kaikki kiinnostuneet, suunnattu kysely lähetetty noin 4 000:lle kiinteistönomistajalle.

Skyborn Renewables suunnittelee merituulivoimaloita Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn edustalle. Reimari-hankkeen merituulivoimaloiden hankealue sekä siirtokäytävien ja voimajohtoreittien vaihtoehdot kartalla. Kuva: Ramboll / Skyborn Renewables

Skyborn Renewables Reimari Oy suunnittelee Reimarin merituulivoimapuiston rakentamista Suomen talousvyöhykkeelle Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn edustalle.

Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja vaikutusarviointien tulokset julkaistaan YVA-selostuksessa, joka tulee nähtäville syksyllä 2024.

Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä toteutetaan asukaskyselyt, joilla selvitetään rannikkoalueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä muiden alueella liikkuvien ja toimivien näkemyksiä hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksistaasumiseen, virkistykseen ja elinkeinoihin, Skyborn tiedottaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Samansisältöiset sähköiset kyselyt on suunnattu erikseen kaikille hankkeesta kiinnostuneille ja otannalla valituille ranta-asukkaille.

Kyselyiden tuloksia käytetään yhtenä lähtötietona arvioitaessa hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ja tulokset raportoidaan osana YVA-selostusta, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Kaikille avoimeen kyselyyn voivat vastata kaikki hankkeesta kiinnostuneet.

Otantakysely on suunnattu rannikkoalueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Kyselyn otanta-alue käsittää Kokkolan ja Mustasaaren välisen rannikkoalueen, josta tuulivoimalat saattaisivat näkyä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Noin 500 m etäisyydellä rantaviivasta on poimittu noin 4 000 vakituista tai vapaa-ajan kiinteistöä, jotka ovat saaneet kirjeitse tiedon kyselystä sekä henkilökohtaisen vastauskoodin.

Kyselyt ovat avoinna 5.3.2024 asti. Kyselylinkit ja hankkeeseen liittyvä tietopaketti löytyvät osoitteesta https://projektit.ramboll.fi/reimari/index.html

Nettisivuilla on lisätietoa hankkeesta ja YVA:ssa arvioitavista vaihtoehdoista, alueen nykytilasta, alustavasti arvioiduista vaikutuksista sekä havainnekuvia voimaloiden näkymisestä maisemassa.

Ramboll Finland Oy toteuttaa kyselyn Skyborn Renewables Reimari Oy:n toimeksiannosta. Kyselyt toteutetaan nimettömänä eikä tuloksista tehdyistä koosteista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa, yhtiöt kertovat tiedotteessaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hankealue sijoittuu noin 25 kilometrin päähän Suomen rannikosta ja noin 40 kilometrin päähän Ruotsin rannikosta. Suunniteltu tuulipuisto sijaitsee aluevesirajan ulkopuolella Suomen talousvyöhykkeellä (EEZ-alue).

Reimarin merituulivoimahanke käsittää enintään 150 voimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 390 m ja yksikköteho enintään 30 MW.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankekokonaisuutta, jossa tuotetaan joko sähköä, vetyä tai molempia. Sähkö tuotetaan merituulivoimaloilla ja vety joko tuulivoimaloiden yhteyteen rakennettavilla tuotantoyksiköillä tai merellä hankealueella sijaitsevilla erillisillä keskitetyillä tuotantolaitoksilla.

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään mantereelle merikaapeleita pitkin ja vety putkilinjaa pitkin. Mantereella sähkö siirretään valtakunnan verkkoon liitettäväksi voimajohtoreittejä pitkin.

Merirakentaminen jakautuu noin kolmelle vuodelle. Vedyn varastointia tai käyttöä maalla ei arvioida tässä YVA-menettelyssä.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä