Mielipiteet

Simon Fageruddin mielipidekirjoitus: Metsäteollisuus on osa hiiliratkaisua

Kirjoittaja on UPM Pietarsaaren tehtaanjohtaja.

UPM:n Pietarsaaren-tehtaalla kävi vähän aikaa sitten tärkeitä vieraita, kun pohjanmaalaisia metsänomistajia kävi tutustumassa tehtaan toimintaan ja siihen, mihin heidän sukunsa metsissä sukupolvien ajan kasvaneita puita käytetään. Keskusteluissa nousi esiin huoli hiilinielujen pienentymisestä.

Syitä hiilinielujen pienentymiselle on useita: hakkuut kasvoivat 2021–22, laskentatapa muuttui, mutta myös metsien kasvu on hidastunut.

Simon Fagerudd on UPM Pietarsaaren tehtaanjohtaja. Kuva: Tapio Lehtinen

Suomalainen metsänomistaja voi vahvistaa hiilinieluja metsien kasvua edistämällä. Siksi olisi tärkeää tehdä metsänhoitotoimenpiteet ajallaan ja suositusten mukaisesti, istuttaa hyvät taimet heti päätehakkuun jälkeen, sekä huolehtia metsän terveydestä ja lehtipuun määrän lisäämisestä ja tehostaa kasvua metsän lannoittamisella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Olisi tärkeää saada myös mm. kuolinpesien omistamat hoitamattomat metsät hoitoimenpiteiden piiriin, jotta ne voisivat osaltaan kasvattaa hiilinieluja. Nykyaikaisessa metsänhoidossa huolehditaan myös luonnon monimuotoisuudesta mm. metsien lehtipuuosuutta lisäämällä, säästämällä kuolleita puita, jättämällä säästöpuita ja vesistöjen suojakaistoja, sekä välttämällä turhia raivauksia.

Hiilinielut ovat kuitenkin vain yksi, vaikkakin tärkeä, osa keskustelua. Suomen ilmastolain mukaan päästöjen ja nielujen tulisi olla tasapainossa eli nollassa vuoteen 2035 mennessä.

Nyt keskustelu on jäänyt junnaamaan nieluihin, mutta vielä tärkeämmässä osassa on päästöjen merkittävä vähentäminen kaikilla elämänalueilla. Nielujen kasvattaminen on mahdollista lisäämällä metsien kasvua ja pinta-alaa, mutta nielut eivät poista tarvetta lopettaa fossiilisten raaka-aineiden käyttö.

Meillä UPM:llä tavoitteena on leikata omia päästöjämme 65 % vuoteen 2030 mennessä ja toimitusketjumme päästöjä 30 %. Pietarsaaren tehtailla työtä päästöjen vähentämiseksi on tehty jo kauan, ja fossiiliset CO2-päästöt kuuluvat Euroopan sellutehtaiden pienimpiin. Päästöjä on leikannut myös vuonna 2014 uusittu jätevesipuhdistamo, joka on puolittanut kiintoainepäästöt ja rehevöittävät typpipäästöt sekä vähentänyt fosforipäästöjä 19 %.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Fossiilisten yhä kasvava kulutus on ongelma, ei metsien käyttö. Metsäteollisuus on osa ratkaisua, sillä kestävästi hoidetut metsämme tarjoavat vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille. Teemme puusta jo mm. erilaisia biokemikaaleja, jotka toimivat pohjamateriaalina erilaisissa teollisuustuotteissa ja kulutustavaroissa, kuten muovipulloissa ja polyesteritekstiileissä.

Metsiä kasvaa Suomessa edelleen enemmän kuin niitä hakataan, ja on tärkeää, että puun jatkojalostus saa jatkua, eikä hakkuita lähdetä rajoittamaan. Edistetään sen sijaan Suomen metsien kasvua, jotta hiilinieluja voidaan lisätä ja vahvistaa omavaraisuutta puuraaka-aineen hankinnassa.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä