Paikallisuutiset

Pietarsaaren seutu kärsii reilusta työntekijävajeesta - ulkomailta rekrytointi on jo välttämätöntä

Tuoreinkin selvitys osoittaa, että puhe työvoimapulasta Pietarsaaren seudulla on täyttä totta.

Viimeisten 12 kuukauden aikana pelkästään tuotannon alan yritykset palkkasivat 1 465 uutta ihmistä töihin. Tällä hetkellä kyselyyn osallistuneet 106 eri alan yritystä tarvitsevat 1 047 uutta työntekijää. Kahden vuoden sisällä tarve on 1 431 työntekijän luokkaa.

Kuntien kehittämisyhtiö Concordia julkaisi tiistaina huhtikuussa tekemänsä kyselyn tulokset. Työvoiman tarpeen osoittavat luvut ovat jatkaneet kasvuaan kahden vuoden takaisesta vastaavasta selvityksestä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kysely suunnattiin vain yrityksille Pietarsaaren seudulla. Julkisten alojen, mukaanlukien sote, tarpeet eivät sisälly näihin lukemiin.

Pietarsaaren seudun yrityksiin tarvitaan tälläkin hetkellä saman verran uusia työntekijöitä, kuin taustalla olevaan Strengbergin tupakkatehtaan potrettiin on ikuistettu vuosisata sitten. Asian tietävät vas. henkilöstöpäällikkö Stefan Ekman Nautorilta, aluekehittäjä Fredrik Sandelin Concordiasta ja henkilöstöjohtaja Lena Holmberg Snellmanilta. Kuva: Pentti Höri

Seudun yhteenlaskettu ikäluokka on noin 800 ihmisen vahvuinen. Esimerkiksi tuotantoalat ahmaisisivat valmistuvat nuoret lähes kokonaan, mikäli kaikki kävisivät ammatillisen koulutuksen. Näin he eivät tee, sillä puolet ikäluokasta suuntaa lukioon.

Johtopäätös on ilmeinen: työvoimaa on saatava muualta. Alasta riippuen välttämättä myös maan rajojen ulkopuolelta.

Concordian toimitusjohtaja Jarl Sundqvist välittää selkeät terveiset Säätytalolla istuville hallitusneuvottelijoille, jossa näinä päivinä puhutaan paljon työperäisestä maahanmuutosta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Nämä luvut osoittavat, että me emme selviä ilman sitä. Yritysten täytyy olla valmiudessa ottamaan tulijat vastaan ja mukaan työyhteisöön. Meidän tulee olla markkinoimassa ja rekrytoimassa ulkomailla, Sundqvist sanoo.

– Tarvitaan myös hallituksen ja valtiovallan apua, avoimuutta ja halua ottaa vastaan heidät. Yritystemme kasvuhalu on niin suurta, että emme emme voi sitä omin voimin toteuttaa.

Rekrymessuilla ja vastaavissa tapahtumissa on havaittu, että kynnys muuttaa muualta Suomesta Pietarsaareen on korkealla. Yleisin kysymys on, pärjääkö siellä suomen kielellä.

– Etelä-Suomesta on selvästi vaikeampaa houkutella väkeä tänne, elleivät he ole seudulta kotoisin tai heillä ei ole muita kontakteja alueelle. Pohjois-Suomessa on kiinnostusta enemmän, mutta sielläkin opiskellaan kansainvälisiksi osaajiksi, jotka haluavat hakeutua uusille markkinoille, Heidi Matinlassi Concordiasta kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Venevalmistaja Nautor on viimeisen vuoden aikana kasvattanut henkilöstöään noin kymmeneksellä, syksystä alkaen tarvetta on 20-30:lle uudelle työntekijälle. Nyt veistämön tiloissa työskentelee noin 450 omaa ja alihankkijoiden työntekijää.

Henkilöstöpäällikkö Stefan Ekman myöntää, että työtä rekrytoinnissa riittää.

– Mielellämme näkisimme, että seudulla satsattaisiin taas venealan ammattikoulutukseen, joka tukisi tarpeitamme. Nautorilla on tulossa suuri eläköitymisaalto, ja nyt kyllä näkyy, että alan koulutusta ei ole ollut 20 vuoteen. Tulevaisuudessa tarvitsemaamme osaamista ei lähiseudulla ole.

Ekmanin mukaan katseet on ollut pakko kääntää ulkomaille. Kilpailu erikoisalan osaajista käy siellä yhtä kuumana.

Nautor satsaa intensiivisesti oman brändin rakentamiseen. Työskentely luksusveneiden valmistajana näyttää hyvältä cv:ssä, mikä saattaa olla valttia houkuteltaessa osaajia kauas pohjoiseen.

Rekrytointiaktiivisuuden ja puskaradion yhdistelmän on myös havaittu toimivan.

– Olemme kampanjoineet muun muassa Etelä-Afrikassa, josta meillä on ollut aikaisemmin ihmisiä töissä. He ovat levittäneet sanaa omissa verkostoissaan, ja puolitoista vuotta sitten meille tuli 15 eteläafrikkalaista töihin, Stefan Ekman kertoo.

Elintarvikkeiden valmistus on Pietarsaaren seudun suurin tuotantoala, 23 prosenttia työpaikoista on ruoka-alan yrityksissä.

– Meillä ja monella muullakin elintarvikeyrityksellä on suhteessa paljon maahanmuuttajia töissä, on ollut jo pitkään. Voin sanoa, että ilman heitä olisimme varmasti pulassa, lihatalo Snellmanin henkilöstöjohtaja Lena Holmberg sanoo.

Snellman ei hae aktiivisesti työvoimaa ulkomailta, vaan työllistää enimmäkseen jo alueelle asettuneita maahanmuuttajia kiintiöpakolaisista opiskelijoihin. Kansallisuuksia edustavassa vitriinissä Kuusisaaressa on tällä erää 38 eri maan liput.

Elintarvikealan koulutuksen puutteet nähdään Snellmanilla hyvin selkeästi. Apuna on ollut oppisopimuskoulutus. Viestintä on yksi haasteista talon sisällä.

– Olemme alunperin kaksikielinen yritys, mistä syystä on helpompaa ottaa yksi kieli lisää taloon. Englantia ja visuaalista viestintää käytämme yhä enemmän. Myös kulttuurieroja on. Tämä vaatii enemmän, mutta on samalla valtavan antoisaa, Holmberg kertoo Snellmanin kehittyvistä rutiineista.

Kyselyn toteuttanut aluekehittäjä Fredrik Sandelin Concordiasta toteaa, että työvoiman tarve on kasvanut kymmeneksellä kahden vuoden takaisesta vertailukohdasta. Yritysten arviot tarpeista kohoavat yhteensä noin 2 500 uuteen työntekijään lähimmän kolmen vuoden aikana.

Kokkolan ja Vaasan seuduilla puhutaan myös tuhansista uusista työpaikoista, mutta ne liittyvät teollisuuden suurinvestointeihin.

– Pietarsaaren seudulla investointivoimaa on kaikkialla, myös pienemmillä yrityksillä. Tarvetta ja elinvoimaa on kaikissa alueen kunnissa, Sandelin sanoo.

Yrityksistä 38 prosenttia kertoo kiinnostuksestaan palkata ulkomaista työvoimaa. Kuitenkin 56 prosenttia eli yli puolet yrityksistä ei ole tähän valmiita.

Kyselyyn vastanneissa 106:ssa yksityisessä yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 615 ulkomaalaistaustaista henkilöä.

– Kansainvälistä rekrytointia tapahtuu ja siitä on seudulla kokemusta. Sen päälle on hyvä rakentaa, Fredrik Sandelin sanoo.

Fakta

Pietarsaaren seudun työvoimatarpeet

Concordian kyselyyn vastasi 106 eri alojen yritystä. Julkinen sektori ei ole mukana kyselyssä.

Yritykset tarvitsevat heti 1047 työntekijää.

Kahden vuoden sisällä tarve on 1431 työntekijää.

Kolmen vuoden sisällä tarve on 2478 työntekijää.

Yritykset ovat palkanneet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 1465 työntekijää.