Paikallisuutiset

Pietarsaaren edustan merituulivoimahanke kohtasi asukkaiden kritiikin verkkotilaisuudessa – Fäbodan rannat luvattiin jättää rauhaan, kun OX2 katselee sähkölinjojen paikkoja

OX2:lla on jo pitemmälle ehtineitä merituulivoimahankkeita eteläisen Ruotsin alueella. Havainnekuva esittää Galatea-Galenen voimala-aluetta.
OX2:lla on jo pitemmälle ehtineitä merituulivoimahankkeita eteläisen Ruotsin alueella. Havainnekuva esittää Galatea-Galenen voimala-aluetta. Kuva: OX2

Jättimäisiä merituulivoimahankkeita Pietarsaaren ja Hailuodon edustalle suunnitteleva OX2 järjesti torstai-iltana Pietarsaaren projektia koskevan yleisötilaisuuden verkon kautta. Asia todellakin kiinnosti webinaarin osallistujia, joita järjestäjän mukaan oli noin 130, voittopuolisesti Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn seudulta.

OX2 sai hiljattain valtioneuvostolta tutkimusluvan molemmille hankkeille. Ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA) on käynnissä.

Hankealue sijoittuu noin 30 kilometrin päähän Pietarsaaresta länteen, aluevesirajan ulkopuoliselle Suomen talousvyöhykkeelle. OX2 tutkii mahdollisuutta pystyttää enimmillään jopa 150 tuulivoimalaa merialueelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Laine-nimen saanut voimalarypäs voisi maksimissaan tuottaa 11 terawattituntia sähköä vuodessa, mikä tarkoittaisi ydinvoimalaluokkaa olevaa sähköntuotantoa.

Yleisö saattoi osallistua keskusteluun jättämällä kysymyksiä tai kommentteja tekstimuodossa. Tämä tuotti tulosta niin, että illan aikana OX2:n ja YVA-konsulttiyritys AFRY:n edustajat ehtivät vastata arviolta noin puoleen yleisökysymyksistä.

Niiden yleissävyä voi hyvin luonnehtia kriittiseksi ja huolestuneeksi. Eniten kyselyjä tuli sähkökaapelien ja ilmajohtojen sijainnista, maisemavaikutuksista sekä voimaloiden melusta ja välkkeestä.

Laine-hankkeen projektipäällikkö Olli Takalammi OX2:lta tarjosi useimpiin kysymyksiin vastaukseksi meneillään olevaa YVA-prosessia, jonka aikana yksityiskohdat tarkentuvat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Tällä hetkellä suunnitelmat ovat vielä auki ja ympäristövaikutusten arvioinnissa on useampia voimajohtojen reittejä ja vaihtoehtoja. Niitä tarkastellaan ympäristön, ihmisten ja myöskin sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Tässä vaiheessa ei ole lyöty lukkoon rantautumispaikkoja eikä myöskään reittejä.

Takalammi sanoi, että pyrkimyksenä on rakentaa mahdollisimman paljon uutta johtoa nykyisten, olemassaolevien voimajohtojen rinnalle. Rannikon suojelualueet halutaan myös rauhoittaa rakentamiselta.

Konkreettisimmasta päästä oleva lupaus saatiin, kun Takalammi sulki jo tässä vaiheessa pois Fäbodan tienoot sähkökaapeleiden ja voimajohtojen vetopaikkana.

– Pörkenäsistä pohjoiseen meillä oli yksi vaihtoehto, joka haluttiin Lillsandin kohdilta jättää pois. Kun paikan päällä kävimme, niin totesimme että tämä on niin hienoa aluetta, että tänne ei voi eikä kannata emmekä halua tulla. Mutta vaihtoehtoja on tosiaan vielä useita, ja mitään ei ole vielä lyöty lukkoon, eli konkreettisia suunnitelmia ei vielä ole.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Merellä olevat voimalat yhdistetään vedenalaisilla kaapeleilla. Merelle rakennetaan sähköasema, josta sähkö johdetaan merenpohjaan laskettua kaapelia myöten rantaan.

OX2:n suunnitelmien mukaan sähkö johdetaan edelleen maakaapelia myöten maalle rakennettavalle sähköasemalle, mistä se lähtee 400 kilovoltin ilmajohtona kohti kantaverkkoa. Näitä viritelmiä tarvitaan tämän mittaluokan hankkeeseen kaksi.

Moni yleisössä oli huolissaan merimaiseman pilaantumisesta sekä mahdollisesta melusta ja välkkeestä, joka syntyy auringon laskiessa voimalaviidakon taakse.

Olli Takalammi viittasi tässäkin YVA-arviointiin ja lähti perusoletuksista, joiden mukaan voimalat ovat niin kaukana avomerellä, että vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Kuvasovitteita ollaan myös laatimassa. Niillä pyritään esittämään, missä määrin kokonaiskorkeudeltaan 370-metriset voimalat näkyvät rantaan, jota asuttavat sadat huvilanomistajat ja myös vakituiset asukkaat.

YVA-ohjelma on valmistumassa vielä ennen kesää. Siihen voivat kaikki halukkaat ottaa kantaa ja tehdä huomautuksia.

Alkuvaiheessaan olevan hankkeen lasketaan olevan valmiina noin vuonna 2030, mikäli asiat etenevät OX2:n kannalta suotuisasti.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä