Paikallisuutiset

OX2 ja Pietarsaaren satama sopimukseen yhteistyöstä

Pietarsaari tavoittelee lähimpänä satamana keskeistä roolia merituulivoimapuisto Laineen käytössä, ylläpidossa ja huollossa.

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja Pietarsaaren satama ovat sopineet yhteistyöstä valmistauduttaessa Pohjanlahdelle sijoittuvan merituulivoimapuisto Laineen etenemiseen.

Pietarsaaren satama tulee olemaan keskeisessä roolissa tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa olevan merituulivoimapuisto Laineen käytössä, ylläpidossa ja huollossa. Laine-hanke tukee Pietarsaaren sataman kehitystä ja alueen työllisyyttä vuosikymmeniksi eteenpäin, toimijat kertovat tiedotteessaan.

Nyt allekirjoitettu yhteistyösopimus OX2:n ja Pietarsaaren Satama Oy:n välillä vahvistaa toimijoiden mukaan edellytyksiä toteuttaa Laine-merituulivoimahanke.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pietarsaaren satamassa on varauduttu jo mahdollisen merituulivoiman tuloon käytön, ylläpidon ja huollon näkökulmasta. Kuva: Pietarsaaren Satama

Pietarsaaren satama on Laineen hankealueen lähin varsinainen satama. Sen sijainti on toimijoiden mukaan erityisen hyvä tuulivoimaloiden huollon ja kunnossapidon kannalta. Lisäksi satamasta löytyy tarvittavaa varasto- ja toimistotilaa.

OX2 ja Pietarsaaren Satama pyrkivät yhdessä Laine-merituulivoimahankkeen kustannustehokkaaseen toteutumiseen, sataman toimintojen kehittämiseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen alueelle.

OX2:n ja Pietarsaaren sataman yhteistyö on jatkoa OX2:n tiiviille toiminnalle yhdessä hankealueiden läheisten satamien kanssa. Yhtiöllä on suunnitteilla yhteensä neljä merituulivoimapuistohanketta Pohjanlahdella.

– Merituulivoimapuistot ovat valtavia hankkeita, eikä niitä voida toteuttaa ilman satamia, hyviä liikenneyhteyksiä ja tiivistä yhteistyötä lähialueella. Yhteistyö paikallisten kumppanien kanssa on myös oleellinen osa tapaamme toimia. Pietarsaaren Satama tulee olemaan Laine-hankkeessa hyvin pitkäaikainen kumppani. Nyt sovittu yhteistyö vie hankkeen taas askeleen lähemmäs toteutumista, kertoo Laineen projektipäällikkö Olli Takalammi OX2:lta tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pietarsaaren sataman toimitusjohtaja Juha Hakala on iloinen OX2:n ja Pietarsaaren Sataman solmimasta yhteistyösopimuksesta.

– Olemme tyytyväisiä päästessämme yhteistyössä OX2:n kanssa osallistumaan Laine-hankkeen toteuttamiseen ja tukemaan omalta osaltamme merkittävällä tavalla vihreää siirtymää.

Hakalan mukaan Pietarsaaren Satama on jo investoinut muun muassa varastokenttien laajennuksiin ja satamainfraa tullaan kehittämään jatkossakin investoinneilla, joilla varmistetaan tuulivoimapuiston pitkäaikaisen huollon ja kunnossapidon sujuva onnistuminen.

– Hankkeen huolto- ja kunnossapitotoiminnot ovat juuri se rooli mitä Pietarsaaren Satama hankkeessa tavoitteleekin, Hakala toteaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Fakta

OX2:n merituulivoimahanke Laine lyhyesti:

OX2:n suunnittelema Laine-merituulivoimahanke tulee sijaitsemaan Pohjanlahdella, noin 30 kilometrin päästä mantereesta ja 32 kilometrin päästä Pietarsaaresta. Etäisyyttä lähimpään saareen (Torsön) on 24 kilometriä.

Merituulivoimapuiston suunniteltu pinta-ala on noin 450 km2.

Merituulivoimapuiston suunnitellaan maksimissaan 150 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho noin 15–25 MW ja voimaloiden lapojen pyyhkäisykorkeus merenpinnasta on enintään 270–370 m.

Merituulivoimapuisto Laineen arvioitu vuosituotanto on noin 11 TWh.

Hanke on suunnitteluvaiheessa. Tällä hetkellä käynnissä on ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Laine-merituulivoimahanke sijoittuu Pohjanlahdelle, Kokkolan ja Pietarsaaren edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle. Laine-hanke käsittää maksimissaan 150 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 11 terawattituntia (TWh). Kyse on teollisen kokoluokan sähköntuotannosta: vertailuksi Olkiluoto 2 tuottaa vuosittain n. 7 TWh. Merituulipuisto Laine on suunniteltu liitettävän Fingridin kantaverkkoon kahdesta eri pisteestä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikolla. Merituulivoimalan tuottama sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla, ja mantereella sähkö siirretään maakaapeleilla ja ilmajohdoilla. Lisäksi hankkeessa on mahdollista tuottaa myös vihreää vetyä.

Fakta

Pietarsaaren satama lyhyesti:

Pietarsaaren sataman suora ja kulkusyvyydeltään 11 metrin meriväylä mahdollistaa kaiken kokoisten huoltoalusten sujuvan liikennöinnin.

Satamassa käy vuosittain noin 300 alusta ja käsiteltävä vuotuinen tavaramäärä on noin 1,5 miljoonaa tonnia.

Pietarsaaren satama on osa kymmenen teollisen ja 53 palveluyrityksen vahvaa keskittymää Alholmen Industrial Parkia (AIP).

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä