Paikallisuutiset

OX2 aloittaa YVA:n kahdelle merituulihankkeelle Pohjanlahdella – Pietarsaaresta länteen 150 tuulivoimalaa, maajohtaja Teemu Loikkanen: "Suomen tuulivoiman tuotanto pitää Sitran raportin mukaan vuoteen 2050 12-kertaistaa"

Havainnekuvaa OX2:n tulevasta merituulipuistosta.
Havainnekuvaa OX2:n tulevasta merituulipuistosta. Kuva: OX2

Uusiutuvaa energiantuotantoa kehittävä, rakentava ja hallinnoiva OX2 on aloittamassa ympäristövaikutusten arvioinnin kahdelle merituulivoimahankkeelle Pohjanlahden talousvyöhykkeillä. Toinen on tulossa Pietarsaaresta länteen ja sinne suunnitellaan 150 voimalaa.

Hankealueet sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä lähellä maan länsirajaa. Hanke nimeltä Halla sijaitsee Hailuodosta länteen ja sinne suunnitellaan 160 voimalan merituulivoimapuistoja, jotka toteutuessaan tuottavat merkittävän määrän ympäristöystävällistä uusiutuvaa sähköä.

– Merituulivoima lisää tuulivoimakapasiteettia ennennäkemättömällä tavalla. Siksi myös talousvyöhykkeen mahdollisuudet on hyödynnettävä, sanoo OX2:n Suomen maajohtajaTeemu Loikkanen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hankkeet ovat hyvin alustavassa vaiheessa ja varsinainen sähköntuotanto käynnistyisikin vasta tämän vuosikymmenen loppupuolella.

– Nämä ovat meidän ensimmäiset Suomessa. Ruotsissa meillä on jo pitemmälle ehtineitä hankkeita. Näin suurilta hankkeilta edellytetään poikkeuksellista osaamista ja kykyä viedä hankkeet läpi hallitusti ja ympäristö sekä sidosryhmät huomioiden ja tästä meillä on yhtiönä kokemusta, sillä olemme kehittäneet ja toteuttaneet tuulivoimahankkeita monessa maassa, Loikkanen korostaa.

Sähköntuotanto ja -kulutus on sekä teknisesti että taloudellisesti järkevää olla lähekkäin. Hallan läheinen sijainti Raaheen voisi tuoda mahdollisuuksia yhteistyöhön fossiilivapaan teräksen tuotantoa tavoittelevan SSAB:n kanssa, jonka Raahen tehtaalle suunnitellaan parhaillaan uutta vahvaa yhteyttä kantaverkkoon.

– Yhtenä vaihtoehtona onkin, että hankkeen verkkoliityntä tehdään suoraan SSAB:n tehtaalle, Loikkanen kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pietarsaaresta länteen tuulipuiston sähkölle on tulossa Loikkasen mukaan käyttöä.

– Suomen pitää Sitran raportin mukaan 12-kertaistaa tuulivoiman tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Sitä tarvitaan Suomen pääsemiseksi hiilineutraaliksi.

Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi liiketoimintahankkeiden käynnistäminen ja merenpohjan tutkiminen ulkomerellä olevalla talousvyöhykkeellä vaatii erityisen tutkimusluvan. Varsinaisen lupaprosessin (vesilupa ja talousvyöhykkeen hyödyntämis- ja rakentamisoikeus) aika on vasta myöhemmin. Tutkimuslupaa esittää työ- ja elinkeinoministeriö, joka myös hankkii lausunnot asianmukaisilta tahoilta. Luvan myöntää valtioneuvosto. OX2 on jättänyt tutkimuslupahakemukset toukokuussa 2021 ja odottaa saavansa päätökset tämän vuoden aikana.

– Merituulivoima lisää tuulivoimakapasiteettia ennennäkemättömällä tavalla ja on avainasemassa Suomen ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja sähköistämisessä. Vihreän vedyn tuottaminen ja teollisten prosessien sähköistäminen sekä datakeskukset vaativat valtavan määrän uusiutuvaa sähköntuotantoa. Jos Suomi haluaa olla mukana kilpailemassa näistä investoinneista, on merituulivoima näkemyksemme mukaan kilpailukykyisin tapa tuottaa uusiutuvaa sähköä tämän vuosikymmenen lopulla, Loikkanen korostaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Merituulivoima on ainoa suuren mittakaavan ratkaisu Suomen uusiutuvan sähköntarpeen täyttämiseksi, jolloin myös talousvyöhykkeen alueet ovat tärkeitä. Muualla Euroopassa vastaavia merituulihankkeita on runsaasti ja myös Ruotsin talousvyöhykkeellä hankkeita on viety jo pitkälle.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä