Paikallisuutiset

Ohituskaistat ja muutoksia tieliittymiin 8-tielle Edsevössä

Pedersöressä on loppusuoralla Edsevön asemakaavan muutosehdotus, joka perustuu Ely-keskuksen 8-tielle Edsevön ja Lepplaksin välille ohituskaistat tuovaan tiesuunnitelmaan.

Uusi tieliittymä huoltoasemalle ja hotellille Edsevössä siirtyy 8-tiellä noin 190 metriä Kokkolan suuntaan. Liitäntä valtatielle tapahtuu nykyisen Bredarholmintien liittymän kohdalta (kuvassa). Ohituskaista alkaa Kokkolaan päin mentäessä tästä liittymästä laskettuna noin alle kilometrin päästä. Kuva: Pirkko Högkulla

Ohituskaistat Edsevön ja Lepplaksin välillä 8-tiellä ovat sekä tiesuunnitelman että Edsevön asemakaavan muutoksen osalta loppusuoralla. Asemakaavaa on valmisteltu Pedersören kunnassa samaan aikaan kun Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on laatinut valtatie 8 tiesuunnitelmaa.

Tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin asemakaava. Tiesuunnitelman varauksiin perustuva asemakaavan muutos on tulossa Pedersören kunnanvaltuuston nujittavaksi. Muutosehdotuksen nähtävilläoloaika päättyi 5. marraskuuta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on Pedersören kaavoituspäällikkö Anna-Karin Pensarin mukaan mahdollistaa ohituskaistojen ja uuden katu/liikennejärjestelyn rakentaminen nykyisen Edsevön teollisuus- ja kauppa-alueella. Lisäksi tähdätään liikenneturvallisuuden parantamiseen ja liikennevirtojen sujuvoittamiseen alueella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Keskeisiä toimijoita alueella ovat Neste ja Hotelli Polaris. Lisäksi siellä toimii katsastusasema, Fresh Servant, Oles Fast Foods, auton pesuhalli, kaasutankkausasema sekä mm. padelhalli. Parhaillaan rakenteilla on Franks måleri -maalaamo.

Ohituskaistat toteutetaan samaan kohtaan sekä etelä- että pohjoissuuntaan. Pituutta ohituskaistoilla on noin noin 2,3 kilometriä.

Ohituskaistat toteutetaan samaan kohtaan sekä etelä- että pohjoissuuntaan. Näin ollen osuudella on liikenteen käytössä kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Lisäksi rakennetaan meluvalleja, tehdään useita suunnitelman mukaan liikenneturvallisuutta parantavia liittymäjärjestelyitä sekä rakennetaan korvaavia yhteyksiä. Tavoitteena on niin ikään myös parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Kokkolaan päin mentäessä ohituskaista alkaa huoltoaseman jälkeen noin kilometrin päästä.

– Ohituskaistat ovat pituudeltaan noin 2,3 kilometriä. Molemmin puolin tulee riista-aitaa. Ohituskaista-alueen kohdalta kaikki tieliittymät sivuilta katkotaan ja liikenne kulkee sitten jatkossa valtatien varren kiinteistöille rinnakkaistietä ohituskaistojen osuuksilla. Kevyen liikenteen on mahdollista käyttää rinnakkaistietä, huomauttaa projektipäällikkö Teppo Leppäaho Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Uuden bussipysäkin läheisyyteen rakennetaan alikulku - myös maatalouskoneita ajatellen - ja toinen alikulku tulee pohjoisemmaksi palvelemaan rinnakkaistieyhteyksiä.

Tieliittymä Nesteelle ja Hotelli Polarikseen 8-tieltä siirretään lähemmäksi padelhallia, noin 190 metriä pohjoisen suuntaan. Liitäntä valtatielle tapahtuu nykyisen Bredarholmintien liittymän kohdalta.

– Kun nykyään lähdetään kantatie 68:lta pohjoista kohti ja käännytään huoltoasemalle tai hotellille on lyhyellä matkalla ajettava kahden kaistan yli, mikä lisää liikenneriskiä. Samoin kun tullaan pohjoisesta onkin kääntymiskaistan jatkeena bussipysäkki, huomauttaa Leppäaho.

Bussipysäkkipari siirtyy nykyisestä sijainnista muutamia satoja metrejä pohjoiseen. Uuden bussipysäkin läheisyyteen rakennetaan alikulku - myös maatalouskoneita ajatellen - ja toinen alikulku tulee pohjoisemmaksi palvelemaan rinnakkaistieyhteyksiä.

Liikennemäärä suunnittelualueella on noin 5500 - 5800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Siitä raskaan liikenteen osuus on arviolta 860 ajoneuvoa, noin 15 %, vuorokaudessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Asemakaavan muutosehdotukseen on tullut yksi muistutus asianomaisilta ja kolme lausuntoa viranomaisilta.

– Yksityisten palautteessa on nostettu esille mm. se, että yleisiä määräyksiä parkkialueiden materiaalista tulisi poistaa asemakaavasta. Tuli myös mielipiteitä mainostaulujen sijoittamisesta, kertoo Anna-Karin Pensar.

Pohjanmaan museon mielestä asemakaavamuutoksen vaikutuksia kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevaan kulttuuriympäristöön selvitetään. Lisäksi tulisi puustoa erityisesti tonttien reuna-alueilla säilyttää ja istuttaa lisää.

Luonnosvaiheen palautteessa kritisoitiin mm. Hotellitien linjaamista kauemmaksi 8-tiestä, mikä muistuttajan mukaan tekee ajoliittymästä huonomman asiakkaille kun saavutettavuus heikkenee nykyiseen ajoliittymään nähden. Lisäksi palautteessa mm. esitettiin pelko julkisen liikenteen loppumisesta bussipysäkin siirtämisen vuoksi.

Hankkeen toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.

Ely-keskuksen tiesuunnitelma on ollut jo nähtävillä ja se lähetetään Traficomiin hyväksyttäväksi kaavoituksen valmistuttua. Lopullisesti tiesuunnitelman hyväksyy Traficom, minkä jälkeen voidaan aloittaa rakentamissuunnittelu. Hankkeen toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.

Suunnittelun alkuvaiheessa 2022 kustannukset arvioitiin 20 milj. euroksi.

– Tämän päivän indeksillä kustannusarvio taitaa olla jo lähempänä 24 miljoonaa euroa, Teppo Leppäaho arvioi.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä