Paikallisuutiset

Mökeille tai hotellille vahvaa kannatusta Fäboda-kyselyssä

Kuusi kymmenestä pietarsaarelaisesta haluaa uutta majoitusrakentamista luontoparatiisiin.

Enemmistö Pietarsaaren asukaskyselyyn vastanneista sallii vähintäänkin maltillista palveluiden rakentamista Fäbodan maastoon. Näkymä lintutornista etelän suuntaan. Kuva: Pentti Höri

Pietarsaarelaiset kannattavat ylivoimaisella enemmistöllä majoitusmahdollisuuksien lisäämistä Fäbodaan. Asia selviää Pietarsaaren kaupungin Viikon kysymys -mielipidemittauksesta, joka tehtiin 6.– 10. syyskuuta.

Peräti 61 prosenttia vastanneista hyväksyisi reilun kokoisen mökkikylän tai vähintään pienen hotellin pystyttämisen Pietarsaaren kesäkeitaaseen. Vastanneista 17 prosenttia ei hyväksyisi yöpymispaikkojen rakentamista lainkaan.

Kyselyyn vastasi 624 kaupunkilaista, mikä tilastollisesti merkitsee neljän prosentin virhemarginaalia. Puolet vastaajista vierailee Fäbodassa enemmän kuin 10 kertaa vuodessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Alueen ehdoilla tapahtuva maltillinen palvelujen rakentaminen näyttää kuitenkin miellyttävän monia.

Kyselyn tulokset otetaan mukaan suunnitteilla olevaan asemakaavatyöhön. Fäbodan tulevan hyödyntämisen raameja virkistys- ja matkailualueena on tarkoitus paaluttaa pitkäksi aikaa eteenpäin.

Lähes jokaisella pietarsaarelaisella on mielipide kaupungin omasta helmestä. Yleisesti Fäbodan ainutlaatuista luontoa halutaan varjella liialta ryöstöviljelyltä. Alueen ehdoilla tapahtuva maltillinen palvelujen rakentaminen näyttää kuitenkin miellyttävän monia.

”Kuten kaikki ymmärtävät, eivät tulokset ole sitovia, mutta ne antavat käsityksen siitä, mitä toivotaan”, kertoo asemakaavaa laativa arkkitehti Ilmari Heinonen kyselyn saatesanoissa.

Lähes joka viides hyväksyisi enemmän kuin 100 majoituspaikan rakentamisen Fäbodaan.

Enintään viiden lomamökin rakentamista alueella kannattaa 22 prosenttia vastanneista. Pienen hotellin tai enintään 20 mökkiä sallisi 43 prosenttia vastaajista. Tätäkin pitemmälle, yli 20 mökkiin tai yli 100 paikan hotelliin suostuisi 18 prosenttia kyselyyn vastanneista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mökkien tai hotellin sijoituspaikkaa tiedusteltaessa lähes joka kolmas rakentamisen hyväksyvistä kannattaa kahvituvan ja matkailuvaunualueen välistä aluetta.

Kahvituvan alue, entinen Fäboda Kurin alue ja Wallenin huvilan tontti reilusti pohjoisempana saavat kaikki melko tasaisen yli 20 prosentin kannatuksen.

Noin kolme neljästä vastaajasta sallisi myös yleisen saunan rakentamisen Fäbodaan. Eniten kannatusta saunan paikaksi saa Miettisen huvilan paikka lähellä lintutornia.

Enemmistö on valmis laajentamaan nykyistä pysäköintialuetta Pikkuhiekantien eteläpuolella. Vierasvenelaiturin rakentamisen tarpeesta ollaan melko tasan kahta mieltä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Matkailuvaunualueen muuttamista lyhytaikaisiksi vaunupaikoiksi kannattaa 43 prosenttia vastaajista. Joka kolmas vastaaja säilyttäisi alueen pitkäaikaisen asumisen tarpeisiin.

”Kaavassa ratkaistaan ennen muuta alueiden varaaminen eri käyttötarkoituksiin, rakentamisen määrä, rakennustapa ja niiden osien suojelu, joille rakentamista ei haluta.

Kenttä ei ole täysin vapaa, koska suunnittelua ohjaavia reunaehtoja on paljon – muun muassa velvollisuus suojella arvokkaat luontokohteet, kuten avokalliot, hiekkadyynit ja arvokkaat metsätyypit”, todetaan kyselyn juonnossa.

Jatkossa Pietarsaaren kaupunki järjestää Fäbodasta keskustelutilaisuuden, jossa yleisö voi esittää mielipiteitään alueen suunnittelusta.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä