Paikallisuutiset

“Mistä Oxhamn vaihtoehtona kaivettiin esiin ja Länsinummi vaihtoehtona unohtui?” - Länsinummen ja Itälän kouluilta seikkaperäinen vetoomus

Länsinummen ja Itälän koulujen opettajat ja henkilökunta kertovat vetoomuksessa olevansa sitä mieltä, että koulujen yhdistyminen yhdeksi alakouluksi Länsinummen koulun kiinteistöön on toimivin, edullisin - ja ilmoille heitetyistä vaihtoehdoista - myös lapsen edun kannalta paras ratkaisu. Kuva: Pentti Höri

Länsinummen ja Itälän koulujen opettajat ja henkilökunta ovat jättäneet pitkän ja seikkaperäisen vetoomuksen Länsinummen ja Itälän yhdistymiseksi Länsinummen koulun tiloihin. PS julkaisee vetoomuksen verkkosivullaan kokonaisuudessaan:

“VETOOMUS LÄNSINUMMEN JA ITÄLÄN YHDISTYMISEKSI LÄNSINUMMEN KOULUN TILOIHIN

Pietarsaaressa käytävä kouluverkkokeskustelu on taas esillä, kuten on ollut vuosikausia, kuitenkin ilman mitään päätöstä.

On tehty kyselyjä useaan eri kertaan, perustettu työryhmiä ja pohdittu eri vaihtoehtoja monesta eri näkökulmasta. Jatkuva, ilman päätöstä käytävä kouluverkkokeskustelu on uuvuttanut koulujen henkilöstön täysin ja luonut hyvin ahdistavan tunteen tehdä sitä pyyteetöntä työtä, mitä kouluissa päivittäin tehdään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vuosittainen pelko siitä, missä seuraavana vuonna työskentelee, on arkipäiväistä. Nyt on saatava jo työrauha! Päätös on tehtävä.

Palaamme tähän taas. Aiheeseen liittyvät henkilökunnan kysymykset, joihin haluamme viipymättä vastaukset kaikilta teiltä, on vetoomuksen lopussa.

Meillä on toimiva rakennus, Länsinummen koulu, johon Itälän koulun oppilaat sopivat ja ovat lämpimästi tervetulleita.

Kouluverkkokeskustelussa on painotettu kolmea eri faktaa, joihin kouluverkkopäätös perustuu; oppilaat, henkilöstö ja pitkäaikainen jatkumo kouluissa tuntikehyksen osalta. Me allekirjoittaneet haluamme tällä vetoomuksella tuoda esille sen vaihtoehdon, jota kannatamme kouluverkkoehdotuksessa, joka täyttää kaikki kolme kriteeriä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Me Länsinummen ja Itälän koulujen opettajat ja henkilökunta olemme sitä mieltä, että koulujen yhdistyminen yhdeksi alakouluksi Länsinummen koulun kiinteistöön on toimivin, edullisin - ja ilmoille heitetyistä vaihtoehdoista - myös lapsen edun kannalta paras ratkaisu.

Länsinummen ja Itälän koulujen yhdistymistä voitaisiin jouduttaa siten, että jatkuvan vatvomisen sijaan olisimme yhden katon alla jo syksyllä 2024. Kiiruhdetussa ratkaisussa annetaan työrauha opettajille, avustajille, oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Muutos aiheuttaa usein vastarintaa, mutta vallitsevien oppilasmäärien ja budjettien valossa, tämä on pitkällä tähtäimellä järkevin ja edullisinkin ratkaisu, johon on helppo lopulta sopeutua.

Missä on nyt tämä vaihtoehto, jota tässä kannatamme edelleen? Miksi tämä on unohdettu? Mistä kumpuaa idea siitä, että yhdistetty alakoulu tulisi Oxhamnin koulun tontille?

Tämän tontin koko on yhtä surkea kuin Etelänummen kiinteistöllä. Ei lapsia voi kuljettaa ympäri kaupunkia oppitunneille ja syömään, jos ja kun koulun tilat ja ympäristö eivät toimi alakoulun tarpeisiin. Toisekseen Oxhamnin ja Länsinummen koulun etäisyys toisistaan ei voi olla kynnyskysymys, että yhteinen koulu olisi lähempänä “kaikkia” ollessaan Oxhamnin tontilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vestersund-Bonäs -koulu ansaitseeoman uuden koulunsa. Tällä vaihtoehdolls on mahdollisesti jopa houkuteltu perheitä asumaan alueelle. Tässä yhteydessä mainittakoon sekin, että Kirkkorannan koulun ja Länsinummen mahdollisesti siirtyessä V-by-Bonäsin käyttöön, tämä kahden koulun etäisyys on todella pieni. Tarvitaanko kaksi ruotsinkielistä alakoulua naapureiksi? Ei.

Se, kumpi kieliryhmä uuden koulurakennuksen saa, ei voi olla mikään arvokysymys ja kielikynnys. Meillä on täällä suomenkielisille lapsille hyvä ja toimiva koulu, josta saamme olla ylpeitä. Piha-alue tarvii kunnostusta ja satsausta.

Länsinummen koulurakennuksen yhteistyö ja arki

Yhteistyössä on voimaa ja se on koulujen arjessa korvaamaton voimavara.

1. Yhdistyneet koulut mahdollistaa laajan tuntikehyksen, mutta myös pienet opetusryhmät.

2. Maahanmuuttajaoppilaat eivät kuormita luokka-asteella vain yhtä luokkaa; oppilaat voidaan jakaa rinnakkaisluokille.

3. Länsinummen koulun piha-alueesta ja paikoitus- ja saattopaikoista saadaan suhteellisen pienin panoksin toimiva ja suurempaa lapsimäärää palveleva.

Länsinummen koulurakennuksen tilat

Esiopetus

Esiopetuksen oppilaiden tilanne mietityttää. Pienet oppilaat tarvitsevat asianmukaiset tilat leikkiin ja oppimiseen. Jossain vaiheessa puhuttiin, että eskarit laitetaan Viktorian päiväkotiin eli erilleen koululaisista. Eskareiden päivä on kokonaisuus, siellä ei ole välitunteja ym. silti he ovat osa kouluyhteisöä. Lapset syövät ruokalassa ja oppivat miten siellä toimitaan, salissa on jumppa, lapset oppivat paljon koulun toiminnasta. Käytävillä nähdään opettajia ja oppilaita. Koulun tapahtumissa ollaan aina mukana ym.

Yhtenäiskoulu olisi eskareiden kannalta taaksepäin menoa, aiemmin eskarit olivat päiväkodissa, kouluun siirtymisellä on oltu osa alkuopetusta.

Länsinummella on eskareille toimivat tilat, jotka on juuri heidän tarpeisiin suunniteltu. Toivomme, että eskarit jatkavat koulussa, Länsinummen koululla, jossa on tilaa ottaa vastaan myös Itälän koulun esiopetuslapset.

Erityisopetus

Erityisopetus ja pienryhmät saadaan myös Itälän koulun käyttöön. Erityisen tuen oppilaista on huomioitava vielä erikseen kehitysvammaiset, toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat. Yksi toi-oppilas tarvitsee moninkerroin tilaa verrattuna yhteen yleisopetuksen oppilaaseen. Oppilas tuo usein mukanaan useita apuvälineitä (dallari, sähkökäyttöinen iso seisomateline, pyörätuoli ja apuvälinepyörä). Nämä kaikki edellä mainitut välineet ovat tälläkin hetkellä käytössä päivittäin Länsinummella, jossa pitkät käytävät ja iso sali mahdollistavat kuntouttavan ja ylläpitävän toiminnan päivittäisen toteutumisen.

Kehitysvammaisten oppilaiden kohdalla on huomioitava myös tilojen esteettömyys (koskee kaikkia tiloja, sali, ruokala, käytävät jne., muuten ei inkluusiosta ja integraatiosta voida edes puhua) ja useamman invavessan käyttömahdollisuus (yksi ei riitä, sillä suurin osa toi-oppilaista on vaipoissa, mahdollisesti koko peruskoulun ajan, eikä kukaan selviä wc-asioinnista itsenäisesti ilman aikuisen apua). Lisäksi on huomioitava riittävät rauhoittumis- ja lepotilat, sekä tilat esimerkiksi letkuruokailun, katetroinnin tai muun hoidollisen toiminnan suorittamiseen. Kaikki em. asiat ovat arkipäivää kehitysvammaisten luokassa, eikä näitä asioita voida vain ohittaa.

Länsinummella on toimivat ja riittävät tilat täyttämään kaikentasoisen erityisopetuksen tarpeet. Lisäksi Länsinummella toteutuu myös yhteistyö erityisluokkien välillä. On hyvin hankala kuvitella, että vastaavanlaiset tilat toteutuisivat missään muualla, varsinkaan kun alustavissa piirustuksissa ei tähän asti ole lainkaan huomioitu erityisopetuksen tiloja millään tavalla.

Erityisoppilaiden luona käy useamman kerran viikon aikana eri terapeutteja (esim. fysio-,toiminta- ja puheterapeutteja). He tarvitsevat kukin oman tilansa oppilaan kanssa työskennelläkseen. Fysio/toimintaterapeutti tarvitsee tilaa liikkumiseen (välineineen) oppilaan kanssa, mutta silti oman rauhallisen paikan, jossa voi kuntouttaa esimerkiksi kehitysvammaista tai autistista oppilasta. Puheterapeutti tarvitsee myös oman rauhallisen tilan, jossa voi olla oppilaan kanssa ilman häiriötekijöitä.

Terapeutteja on useita ja he käyvät päivän aikana yhtä aikaa, joten eriyttäviä tiloja on oltava useampia. Terapeuttien käynnit koululla ovat välttämättömiä, sillä etenkin kehitysvammaiset lapset ovat koulun tiloissa yleensä koko päivän ajan, kun useimmat heistä ovat sekä aamu- että iltapäivähoidossa.

Erityisluokassa on oltava mahdollisuus myös eriyttävään tilaan, jonne opettaja tai avustaja voi mennä oppilaan kanssa opiskelemaan rauhassa tai vain rauhoittumaan. Usein erityisoppilaiden joukossa on ääniherkkiä tai hyvin äänekkäitä oppilaita, eriyttävä tila on näissäkin tilanteissa hyvä olla.

Länsinummen koululla nämä tilat on jo. Fysioterapeuteilla on pysyvästi heidän käytössään pukuhuoneesta muokattu tila, jossa heidän jumppa ym. tarvikkeet saavat olla pysyvästi.

Sali

Länsinummen koulun sali on kaupungin monitoimisimpia saleja. Sali on aktiivisessa kuntouttavassa toiminnassa vaativaa erityisopetusta tarvitsevilla erityisoppilailla. Liikunnan opetus voidaan toteuttaa oman koulun salissa turvallisesti. Sali on jaettavissa, jolloin samaan aikaan siellä voi olla useampi eri ryhmä omissa toimissaan tai se voi toimia jaettuna liikunnan ja liikuntatehtävien eriyttämiseen.

Ruokailu

Ruokala on suuren oppilasmäärän yhtäaikaiseen ruokailuun pienehkö, mutta porrastetuilla aikatauluilla ongelmaa ei ole. Linjasto on kaksipuoleinen, jolloin ruokajakelu on joutuisaa. Ruokala on viihtyisä ja valoisa.

Ruokalaa voidaan käyttää luentotilana koulutuksissa ja eriyttämistilana oppimistilanteissa.

Länsinummen koulurakennuksen ympäristö

Kaupungin koulut ovat sitoutuneet Liikkuva koulu -toimintaan ja etenkin Länsinummella töitä arjen liikunnallistamiseksi on tehty jo kauan ja pitkäjänteisesti (valtakunnallinen Liikkuva koulu palkinto myönnetty v. 2020).

Tämän ideologian toteuttaminen vaatii riittävästi tilaa toiminnallisen opiskelun toteuttamiseen sisällä, aktiivisen välituntitoiminnan mahdollistamiseksi ulkona ja riittävästi mahdollisuuksia liikkua turvallisesti koulun lähiympäristössä.

Länsinummen koulun ympäristö ja sijainti tukevat hyvinvointia ja liikuntaa kouluarjessa.

Koulun piha-alue ja lähiympäristö soveltuvat myös esteettömään liikkumiseen pyörätuolilla tai apuvälinepyörällä ja liikuntarajoitteisen oppilaan on mahdollista päästä vaivatta kaikkiin samoihin paikkoihin kuin muidenkin oppilaiden.

Näihin kysymyksiin haluamme vastaukset:

1) Opettajille ja vanhemmille on tehty useampi kysely suomenkielisen alakoulun koulurakennuksen sijainnista. Kyselyn tulos oli, ettei Etelänummelle halua kukaan. Miksi se silti on taas tapetilla?

2) Miksi tämmöiset päätökset jätetään lukuvuoden loppuun?

3) Mistä Oxhamn vaihtoehtona kaivettiin esiin ja Länsinummi vaihtoehtona unohtui?

4) Miksi ammattikasvattajia ei kuunnella tai ainakaan oteta tosissaan tämmöisiä ratkaisuja tehdessä? Miksi meidän asiantuntemusta ei arvosteta?

5) Tässä asiassa pitää edetä pedagogiikka edellä ja unohtaa vuosikymmeniä jatkunut köydenveto suomen- ja ruotsinkielisten välillä. Miksi ei voida antaa uutta koulurakennusta ruotsinkielisille? He tarvitsevat sen. Me emme tarvitse uutta, meillä on Länsinummen koulurakennus, johon Itälä sopii.

6) Minkälaisella rahalla ajateltiin rakentaa monipuoliset ja esteettömät koulutilat, mitkä palvelevat myös erityisoppilaita? Tällaiset on olemassa; tiedättekö missä?

7) Missä on avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa? Järkyttävää on, että saamme lehdestä lukea, mitä pohditaan kouluverkkoasioissa.

8) Mitäpä, jos laitamme asian hyllylle? Tätä asiaa on venytetty ja venytetty, joten palattaisiinko aiheeseen elo-syyskuussa ja keskustellaan asioista saman pöydän äärellä niin, että jokainen avoimesti avaa suunsa ja sanoo kantansa. Unohdetaan suljettujen ovien takana käydyt puheet.

9) Olisko teillä, jotain, mitä haluaisitte kysyä meiltä?

Yhdistymisen puolesta Länsinummen koulun tiloihin

Pietarsaaressa

30.5.2023

Länsinummen koulun henkilökunta

Itälän koulun henkilökunta“

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä