Paikallisuutiset

Mattssonin tontin asemakaava lainvastainen: kerrostalohanke palaa lähtöruutuun Pietarsaaressa

Visasmäellä sijaitsevan Mattssonin talon paikalle suunnitellaan nelikerroksista asuintaloa. Valtuuston hyväksymä asemakaavan muutos meni kuitenkin nurin hallinto-oikeudessa. Kuva: Pentti Höri

Pietarsaaren kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavamuutos niin kutsutun Mattssonin tontin osalta on lainvastainen. Tähän päätökseen tuli Vaasan hallinto-oikeus torstaina käsiteltyään kaavasta tehdyt kaksi valitusta.

Hallinto-oikeus kumoaa valtuuston päätöksen. Tontille on suunniteltu nelikerroksista asuintaloa. Mikäli prosessia halutaan jatkaa, se on nyt aloitettava uudelleen alusta.

Hallinto-oikeus ratkaisi asian Pohjanmaan alueellisen vastuumuseon valituksen perusteella. Toisena valittajana oli tontin viereinen Black Sheep Pub & Terrace Ab, mutta tästä hallinto-oikeus ei lausunut enempää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Visasmäellä sijaitseva Mattssonin tontti kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön (RKY). Sen läheisyydessä ovat muun muassa vanha Palokunnantalo, tupakkatehdas ja kaupungin kirkko. Alue kuuluu vanhimpiin Pietarsaaren asutettuihin alueisiin.

Hallinto-oikeus huomauttaa, että asemakaavan tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan perustua suunnitteluun, jossa on arvioitu merkittävät seurausvaikutukset.

Pietarsaaren tekninen toimi ja Pietarsaaren museo ovat laatineet alueelle historiallisen inventoinnin. Siitä ei kuitenkaan hallinto-oikeuden mukaan käy ilmi rakennusten kuvaukset eikä se, missä määrin ne ovat säilyttäneet alkuperäiset piirteensä tai mitä muutoksia niihin on tehty.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen ovat hallinto-oikeuden mukaan myös arvioimatta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Historiallinen inventointi ei myöskään ole ollut mukana kaavaehdotuksen lausuntokierroksella, vaan se on liitetty mukaan vasta nähtävilläolon ja saatujen lausuntojen jälkeen.

Hallinto-oikeuden mukaan asemakaavaa tehtäessä selvityksiä ja seurausvaikutusten arviointia ei ole tehty riittävästi, jotta lain säädökset täyttyisivät.

Tontilla oleva entinen Mattssonin urheiluliikkeen talo on suunniteltu purettavaksi ja paikalle rakennettavaksi suurempi, nelikerroksinen asuintalo.

Valittajien mukaan aiottu rakennus muodostaa liian massiivisen kompleksin ympäristöönsä nähden.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä