Mielipiteet

Helinä Sipisen mielipidekirjoitus: Tehostetun palveluasumisen ja terveyskeskusten vuodeosastopaikkojen vähentäminen on iso virhe

Pohjanmaan hyvinvointialue on suurten säästöjen edessä. Toimintojen ”sopeuttamista” suunnitellaan.

Sopeuttamistoimia eli säästöjä suunnitellaan myös vanhuspalveluissa. Tehtyjen selvitysten mukaan Pohjanmaalla on muuhun maahan verrattuna liikaa tehostetun palveluasumisen paikkoja ja vuodeosastopaikkoja. Näitä paikkoja suunnitellaan nyt vähennettävän.

Paikkojen vähentämiselle on toki esitetty muitakin syitä kuin säästöt. Suurimpana syntipukkina on mainittu joulukuussa voimaan tuleva uusi henkilöstömitoitus ja sen seurauksena paheneva henkilöstöpula. Henkilöstöpula on jo johtanut joidenkin yksityisten palvelutalojen sulkemiseen ja myös julkisella puolellakin ajoittain osastojen sulkemiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Osastopaikkojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentämisen korvikkeeksi on suunnitteilla ennaltaehkäisevien palveluiden lisäämistä, seniorineuvoloita, tehostettua kotikuntoutusta sairaalahoitojaksojen jälkeen, palveluohjauksen parantamista, digitaalipalveluiden lisäämistä ja niin edelleen. Ajatuksena on myös, että voitaisiin lisätä yhteisöllistä asumista, jonka avulla voitaisiin siirtää ympärivuorokautisen hoivan tarvetta myöhäisemmäksi.

Mutta, mutta ja mutta…

Tiedossa on, että ikäihmisten määrä lisääntyy jo lähivuosina voimakkaasti. Tämän kasvun seurauksena kasvaa väistämättä myös ympärivuorokautisen hoivan tarvitsijoiden määrä lähes samassa suhteessa.

Tästä senioriväestön kasvusta johtuen tarvitaan lähitulevaisuudessakin vähintään kaikki nykyisen tehostetun palveluasumisen paikat. Riippumatta siitä, kuinka paljon ennaltaehkäiseviä palveluita tai mahdollisesti yhteisöllistä asumista lisätään, tulevat nämä toimet tämän hetkistä tilannetta ja lähivuosia ajatellen liian myöhään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Todennäköisesti ympärivuorokautisen hoivan tarvetta voidaan hyvillä ennakoivilla toimilla siirtää myöhäisemmäksi. Toimet eivät kuitenkaan auta kaikkia. Tiedämme, että esimerkiksi muistihäiriöt lisääntyvät väestön vanhetessa ja jokaiselle dementiaa sairastavalle tulee vaihe, jolloin kotona asuminen ei enää onnistu. Kuntoutustoimistakaan ei ole juuri hyötyä, kun valmiiksi huonosti liikkuvan, hissittömässä talossa asuvan, heikkokuntoisen vanhuksen lonkka murtuu.

Henkilöstöpula, lakipykälät tai ”väärässä paikassa” asuminen eivät voi eivätkä saa olla syynä paikkojen vähentämiselle.

Ehkäisevät toimet olisi pitänyt vanhusten huollossa ottaa kunnissa käyttöön jo aikoja sitten. Jos joku uskoo, että nyt aloitettavilla ehkäisevillä toimilla voidaan vähentää ympärivuorokautisen hoivan paikkoja ja vuodeosastopaikkoja suunnitellussa määrin jo aivan lähivuosina, on hänellä kyllä melko epärealistinen käsitys.

Monella on varmasti muistissa aiemmin tehtyjen vuodeosastopaikkkojen vähennysten seuraukset. Vielä toiminnassa olevat osastot ovat täynnä ja kotipalvelun kuormitus on lisääntynyt, vanhuksia kuljetetaan ambulanssilla keskussairaalan päivystykseen odottamaan oikeanlaisen hoito- tai hoivapaikan vapautumista. Tämä ”rumba” tulee pahenemaan, samoin kotipalveluhenkilöstön kuormitus, jos paikkojen vähennykset toteutetaan.

Pohjanmaalla ja erityisesti meillä Pietarsaaressa on liian vähän yhteisöllistä asumista, mikä parhaassa tapauksessa myöhentäisi ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan tarvetta ja asumispaikkojen jonottamista vuodeosastoilla. Tämä on varmasti osasyy siihen, miksi meillä on enemmän tehostetun palveluasumisen paikkoja kuin muualla Suomessa. Tämäkin puute olisi pitänyt hoitaa jo aikoja sitten. Kun kukaan ei näytä olevan kiinnostunut näiden välimuotoisten asumispaikkojen rakentamisesta, on hyväksyttävä nykytilanne.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Henkilöstöpula, lakipykälät tai ”väärässä paikassa” asuminen eivät voi eivätkä saa olla syynä paikkojen vähentämiselle. Lain mukaan hyvinvointialueilla on paitsi hoidon myös vanhuspalvelujen ja tarvittaessa ympärivuorokautisen hoivan järjestämisvastuu.

Kun kotona ei maksimaalisista tukitoimista huolimatta enää selviä, on ympärivuorokautisen hoivan turvaava paikka löydyttävä.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä