Mielipiteet

Entisten opettajien mielipidekirjoitus: Edsevön malli – laajalti tunnettu vai muistoko vain?

Kirjoittajat ovat entisiä Edsevön koulujen opettajia.

Edsevön koulun yhteisluokka 5-6 pohti helmikuussa yhdessä, mitä ystävyys on. Kuva: Pirkko Högkulla

Kesällä 1982 luotiin perusta Edsevön mallille. Malli, josta on tullut esikuva muille kaksikielisille kouluille maassamme.

Tapasimme ensimmäisen kerran v. 1982 uudessa koulurakennuksessa, jossa Edsevö skola ja Edsevön koulu aloittivat ensimmäisen syyslukukautensa. Aloitimme aivan tyhjästä ja haasteenamme oli rakentaa ja luoda perinteitä uudessa kouluympäristössä. Meistä tuli nopeasti yhteen hioutunut opettajakunta. Kukin puhui omaa äidinkieltään yhteisessä opettajainhuoneessa. Edellytykset koulujen yhteistyölle olivat hyvät ja halusimmekin näyttää monille epäilijöille, että ruotsin- ja suomenkielinen koulu voivat toimia saman katon alla.

Koulurakennus oli suunniteltu niin, että siinä oli selkeät rajat koulujen välillä. Kummallakin oli oma sisäänkäynti, ruokala ja piha-alue. Kuitenkin käytännön tilat olivat yhteiset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Aluksi kanssakäyminen oppilaitten kesken oli vähäistä ja sitä esiintyi melko harvoin. Lähinnä silloin, kun selviteltiin kahden eri kielisen oppilaan välisiä erimielisyyksiä. Huomasimme kuinka vähän tiesimme toistemme kielestä ja kulttuurista ja tämä aiheutti väärinkäsityksiä.

Saadaksemme tämän muuttumaan aloitimme pitkäkestoisen työn, jotta saisimme luotua yhteiseen kouluumme kieliryhmien välisen hyväksyvän ilmapiirin. Vanhat kieliryhmien väliset rajat poistettiin ja panostimme lisääntyvään yhteistyöhön samalla kun painotimme, että oma opetussuunnitelma ja kieli ovat kuitenkin aina etusijalla.

Näin kynnys uuden kielen oppimiseen madaltui. Kun 1990-luvun alussa, koulusäädösten muututtua, oppilaat saivat mahdollisuuden saada opetusta käytännön aineissa myös toisella kotimaisella kielillä, paranivat heidän kielelliset taidot merkittävästi.

Näin syntyi Edsevön malli. Tämä malli tuli tunnetuksi paitsi omassa maassamme myös ulkomailla ja koulussa vierailikin useita tutkijoita ja kouluväkeä eri puolilta Suomea.

Kommunikointi toisen kieliryhmän oppilaiden kanssa lisääntyi ja kaverisuhteita syntyi. Opettaja puhui omaa äidinkieltään yhdessä aineessa ja toisessa käytännön aineessa oppilaat saivat opetusta toista kotimaista puhuvalta opettajalta. Täysin kaksikieliset oppilaat saivat mahdollisuuden saada opetusta toista kotimaista äidinkielenään puhuvien ryhmässä eikä heidän näin ollen tarvinnut aloittaa alusta kieltä, jota he jo osasivat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Näin syntyi Edsevön malli. Tämä malli tuli tunnetuksi paitsi omassa maassamme myös ulkomailla ja koulussa vierailikin useita tutkijoita ja kouluväkeä eri puolilta Suomea. Yhteistyö ulottui myös muihin Pohjoismaihin. Koulun rehtorit kävivät luennoimassa ja esittelemässä Edsevön-mallia kursseilla ja seminaareissa, koska malli kiinnosti monia yliopiston tutkijoita ja kasvatustieteilijöitä.

Yhdessä onnistuimme luomaan toimivan yhteisöllisen koulun, joka ajan myötä tuli tunnetuksi kuntamme ulkopuolella ja ilolla näemme kuinka työmme jatkajat vaalivat ja kehittävät Edsevön mallia.

Antakaamme Edsevön kouluille, Edsevön-mallille ja koko kylälle uusi mahdollisuus.

Jo pidemmän aikaa olemme kuitenkin huolestuneina seuranneet koulujen oppilasmäärän laskua. Kunnan ainoa suomenkielinen koulu, joka vuosien mittaan on juurtunut Edsevöhön, ollaan aikeissa siirtää Sandsundiin ja näin haudata 42-vuotisen kehityksen tulos, Edsevön malli.

Hämmästelemme tätä lyhytnäköistä ajattelua. Edsevön aluetta on kehitetty ainoastaan teollisuutta ajatellen. Teollisuuden monet työntekijät tarvitsevat asuntoja, mutta Edsevössä ei tällä hetkellä ole tontteja eivätkä lapsiperheet mahdu pieniin asuntoihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Edsevössä on uudet turvalliset liikennejärjestelyt, kaunis rakentamaton joenranta ja vanhassa Edsevössä kaunis maaseutu. Edellytykset Edsevön kasvulle ja uusien perheiden muutolle ovat olemassa. Älkäämme antako nykyisen oppilasmäärän ja lyhytnäköisten säästöjen ohjata päätöksentekoa! Antakaamme Edsevön kouluille, Edsevön-mallille ja koko kylälle uusi mahdollisuus niin, että lasten laulu raikuu siellä vielä kauan tulevaisuudessakin!

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä