Paikallisuutiset

Enemmistö rannanomistajista haluaa säilyttää Kerttuanjärven vedenpinnan nykyisellä tasolla

Evijärvellä sijaitsevan Kerttuanjärven rannanomistajien mielipiteitä järven vedenkorkeudesta ja tilasta kartoitettiin kesän aikana. Vastanneista runsaat 80 % haluaisi säilyttää vedenpinnan nykyisellä tasollaan ja vajaat 20 % vastanneista haluaisi laskea vedenpinnan tasoa noin 10 senttimetrillä. Kerttuanjärveä säännöstellään vuonna 1973 annetulla vesiluvalla, jonka mukaan yläraja on korkeudella N43 +58,15 m.

Järveä ja sen lahtia halutaan kunnostaa mm. raivaamalla, niittämällä sekä ruoppaamalla. Lisäksi vastaajat toivoivat veden virtauksen parantamista järveen laskevien uomien suulla sekä Näätälahdessa ja Surma-ahonlahdessa.

Kyselylomakkeita postitettiin kaikkiaan 114 kpl Kerttuanjärven rantakiinteistöjen omistajille ja vastauksia saatiin 70 kpl.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kysely on osa Kerttuanjärven esiselvitystä, jonka rahoittajina toimivat Ähtävänjokirahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kerttuanjärvelle on perustettu suunnittelutoimikunta, joka koostuu ranta-asukkaista, mökkiläisistä, Evijärven kunnan ja ELY-keskuksen edustajista. Toimikunta selvittää Kerttuanjärven mahdollista säännöstelyn muutosta, säännöstelypadon korvaamista pohjapadolla sekä kunnostustoimenpiteitä.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä