Paikallisuutiset

Ekofish Oy:n kalankasvatuslaitos Luodon ja Pietarsaaren edustalla ei vaadi yva-menettelyä: Valtaosa vesistökuormituksesta tapahtuu avomerellä

Pirkko Högkulla

Luodon ja Pietarsaaren alueille suunnitellun Ekofish Ab Oy:n kalankasvatuslaitoksen toiminnasta ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on 14.9. tekemällään päätöksellään katsonut, ettei kalankasvatuslaitoksen toimintaan ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (yva-menettely).

Kasvatus tapahtuu seitsemässä kasvatusaltaassa avomerellä n. 12 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksista ja n. 3,5 kilometriä länteen Örarna –saaresta. Tuotannon määrä lisäkasvuna on 950 000 kg vuodessa. Syksyisin altaat siirretään Ådön kalasataman edustalle, josta kalat siirretään muualle perattavaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ely-keskus katsoo, että varsinainen kalankasvatusalue on kansallisen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman mukaan kalankasvatukseen erinomaisesti soveltuvaa aluetta. Toiminnasta aiheutuvasta vesistökuormituksesta syntyy avomerellä 95 % ja 5 % herkemmällä rannikkoalueella.

Hankkeen vaikutukset Luodon saariston Natura 2000 -arvoihin arvioidaan erillisessä Natura-arvioinnissa. Kalankasvatustoiminta ei nykyisellään ole yva-lain hankeluettelossa, joka sisältää aina yva-menettelyä vaativat hankkeet.

Vireillä olevassa lainmuutoksessa ehdotetaan, että yva-menettely koskisi kalankasvatuslaitoksia, joissa vuotuinen lisäkasvu on vähintään 1 000 000 kg. Kalankasvatustoiminnalle tulee hakea ympäristölupa, jonka käsittelyn yhteydessä huomioidaan alueelliset vesienhoidon tavoitteet.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä