Paikallisuutiset

Ähtävänjoen kalareittihanke etenee – kalatiet palauttaisivat vaelluskalat Ähtävänjokeen ja mahdollistaisivat raakun lisääntymisen

Långfors on yksi yhdeksästä voimalaitoksesta Ähtävänjoella akselilla Luodonjärvi-Evijärvi-Lappajärvi-Alajärvi.
Långfors on yksi yhdeksästä voimalaitoksesta Ähtävänjoella akselilla Luodonjärvi-Evijärvi-Lappajärvi-Alajärvi. Kuva: Pirkko Högkulla

Ähtäväjoelle pitkään kaavailtu kalatiehanke on liikahtanut askelen eteenpäin. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto myönsi Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:lle 23 000 euron rahoituksen luonnonmukaisen kalatiehankkeen esiselvitykseen.

Hankkeen olisi määrä palauttaa lohen ja meritaimenen lisääntymisedellytykset Ähtävänjoessa. Taimen on puolestaan edellytys raakun eli jokihelmisimpukan elämän jatkumiselle joessa.

Raakku kuuluu maailmanlaajuisestikin erittäin uhanalaisiin makean veden simpukoihin. Ikivanhan lajin edustajat voivat elää yli 200-vuotiaiksi, mutteivät kykene lisääntymään ilman oikeita isäntäkaloja ja puhdasta vettä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ähtävänjoessa elää yhä vanhoja raakkuja, mutta lisääntyminen näissä vesistöissä on pitkään ollut mahdotonta. Viime kesänä Ähtävänjokeen tuotiin altaassa alkunsa saaneita parin millimetrin pituisia poikasia.

Akselilla Luodonjärvi-Evijärvi-Lappajärvi-Alajärvi on yhdeksän voimalaitosta ja kolme järvipatoa, jotka häiritsevät vesieliöitä ja estävät vaelluskaloja nousemasta Ähtävänjoelle lisääntymään. Joki onkin määritelty niin sanotuksi muutetuksi vesistöksi, jossa luonnonmukaiset prosessit eivät täysimittaisesti toteudu.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtajaHeli Jutila kertoo, että toimeen selvitystyön suhteen on jo ryhdytty.

– Eilen [maanantaina] pistin sähköpostia ohjausryhmään kuuluville tahoille. Toiminta-aikaahan tällä selvityksellä on marraskuuhun asti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kenttätyöhön päästään, kunhan talven selkä keväämmällä taittuu.

– Sitten aletaan käydä patokohteita läpi ja syvennetään olemassa olevaa toimintasuunnitelmaa.

Kaavaillut kalatiet toimisivat kaksisuuntaisina kulkureitteinä patojen ohitukseen.Hankkeen myöhemmässä vaiheessa lisättäisiin koskimaista elinympäristöä rakentamalla luonnonmukaisia ohitusreittejä ja vesitettäisiin kuivina olevia vanhoja jokiuomia.

Oikein rakennettuina ohitusuomat toimivat kutupaikkoina ja poikasten kasvupaikkoina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vesivoimayhtiöt (Herrfors, Esse Elektro-Kraft, Alajärven Sähkö) ovat antaneet luvan esiselvitykselle. Viime vuonna alueen kalastusyhteisöt lähestyivät yhtiöitä avoimella kirjeellä, jossa vetosivat yhtiöiden ympäristötietoisuuteen.

– Luontoarvot huomioiva vesivoiman käyttö tuo voimaloille mahdollisuuden ekologiseen sähköntuotantoon. Alueelle se tuo lisää asumisviihtyisyyttä sekä virkistyskäytön ja kalatalouden mahdollisuuksia, kirjeessä todettiin.

Kaavailtu kalareitti alkaisi Alajärveltä tai nousevien vaelluskalojen näkökulmasta pikemminkin päättyisi sinne. Alajärvi yhdistyy Lappajärveen Kurejoen kautta Lappajärven taas purkaessa vetensä Välijokea myöten Evijärveen.

Evijärveltä alkunsa saava Ähtävänjoki laskee lopulta mereen Luodossa. Nousua kaloille tulisi ja ennen patoja tuli jopa 150 kilometriä.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä