Kerro itsestäsi enemmän kuin tavanomaisessa mainoksessa - Sisältömarkkinointi antaa kasvot yritykselle

Pietarsaarelainen JNT ja kokkolalainen Keski-Pohjanmaan Konttoripiste yhdistivät toimintansa tammikuussa 2022 ja tulevan vuoden alussa, 1.1.2024 Konttoripiste sulautuu kokonaan JNT:hen.

Konttoripiste on kokkolalaisille jo ennestään tuttu toimija. JNT puolestaan on alueella täysin uusi kuitutoimittaja. JNT:llä koettiin, etteivät paikalliset yritykset ja taloyhtiöt tunne tarpeeksi hyvin kaikkia sen tarjoamia monipuolisia IT-palveluja ja -tuotteita, kuten esimerkiksi JNT Kuitua. Vaikka puskaradio toimii, sana leviää ja yritys huomataan markkinoilla ennen pitkää, on se usein yrityksen näkövinkkelistä hidasta. JNT:llä koettiin, että pieni lisäbuusti yritysbrändin tunnettuuden lisäämiseksi oli tarpeellista.

Mainosartikkeli istuu luontevasti toimitukselliseen ympäristöön

JNT on tehnyt pitkään yhteistyötä Hilla Groupiin kuuluvan Pietarsaaren Sanomien kanssa, joten yritykselle oli helppoa kääntyä tutun myyntipäällikön Martin Laikan puoleen. Nopean kartoitus- ja tarjouskierroksen jälkeen keinoksi valikoitui natiiviartikkeli keskipohjanmaa.fi:ssä ja sisältömarkkinointiartikkelit sekä Keskipohjanmaa- että Kokkola-lehdissä.

Kampanjaan kuului monikanavainen näkyvyys. Taktisiksi välineiksi markkinointimixiin lisättiin myös Hilla Groupin tarjoamat ulkomainostaulut, digitaaliset ratkaisut, esimerkiksi Kotoisin täältä -palvelu sekä perinteiset printtimainokset.

Artikkeli avasi pehmeällä tavalla toimintaamme. Sitä ei mainokseksi edes heti tunnistaisi.

Sen sijaan, että olisimme vain rummuttaneet yrityksestä ja sen palveluista somekanavissamme, halusimme niiden rinnalle luotettavan median. Sisältömarkkinointiartikkeli alueen johtavissa medioissa sopi siihen tarkoitukseen hyvin, sillä aiheemme JNT:n ja Konttoripisteen yhdistymisestä oli ajankohtainen ja aidosti lukijoita kiinnostava. Saimme kerrottua kohderyhmillemme palveluistamme kattavasti – kaiken sen, mitä halusimmekin, kertoo JNT:n markkinointivastaava Zuzette Lövgren ja jatkaa:

Yhteistyö ensimmäisestä yhteydenotosta artikkelin julkaisuun sujui helposti ja nopeasti. Martin osasi tarjota meille sopivaa näkyvyysratkaisua ja Hilla Groupin tuottaja rakensi artikkelin taidokkaasti ennakkoon miettimiemme asioiden ympärille.

Toimituksellisen sisällön joukossa natiivi- tai sisältömarkkinointiartikkelia ei edes välttämättä koeta mainokseksi, minkä myös JNT:n yritysmyynnin myyntipäällikkö Tatu Aitoaho nostaa esille. Sisältömarkkinointiartikkeli on oikea formaatti viestiä sellaisista asioista, jotka eivät mahdu pieneen mainokseen muutamalla lauseella. Pääsimme kertomaan mainosartikkelissa omin sanoin, mitä JNT:n ja Konttoripisteen yhdistyminen käytännössä tarkoittaa. Artikkeli avasi pehmeällä tavalla toimintaamme. Sitä ei mainokseksi edes heti tunnistaisi.

Lopputuloksena yrityksen näköinen tarina

JNT:n mainosartikkeli julkaistiin valituissa medioissa toimituksellisen sisällön rinnalla. Mainosartikkelin pääviesti kiteytyi kolmeen asiaan:

  1. Alueen yritykset tarvitsevat monipuolisia IT-, tietoliikenne- ja toimistotekniikan palveluita ja tämän yhdistymisen myötä JNT:llä ja Konttoripisteellä on yhdessä entistä paremmat edellytykset tarjota niitä
  2. Asiakkaita palvelevat samat ihmiset ja toimintaa ohjaavat samat arvot kuin aiemminkin
  3. Paikallisuus ja nopeus. Tatu Aitoaho kertoo, että artikkeli on tavoittanut potentiaalista asiakaskuntaa Kokkolan alueella ja palautetta on jo saatu sen huomaamisesta.

Luotettavan median verkkosivuilla julkaistut natiiviartikkelit nostavat yrityksen orgaanista näkyvyyttä myös Googlessa, muistuttaa Martin Laikka Hilla Groupilta. Natiivimainonnalla saadaan hyviä tuloksia tunnettuuden ja sitä kautta myös lopulta ostojen ja tilausten kasvattamiseen.

Edistä oman tuotteesi tai palvelusi tunnettuutta.

Kysy lisää mediamyyjältäsi. Katso yhteystiedot täältä.