Paikallisuutiset

Pietarsaari sitoutui kaksikielisyyden parantamiseen Malmilla – kaupungin aloittamat tai suunnittelemat toimet riittivät AVI:lle ainakin tällä erää

Suomenkielisillä on ollut vaikeuksia saada palvelua äidinkielellään etenkin päivystyksessä.
Suomenkielisillä on ollut vaikeuksia saada palvelua äidinkielellään etenkin päivystyksessä. Kuva: Arkisto / Pentti Höri

Aluehallintovirasto ei ryhdy jatkotoimenpiteisiin Pietarsaaren terveydenhuollon kaksikielisyyden toteutumiseen liittyvässä asiakokonaisuudessa. AVI ilmoittaa 16. joulukuuta antamassaan lausunnossa, että asiaa koskevan valvonta-asian käsittely päättyy.

Taustalla on AVI:n Pietarsaarelle viime kesäkuussa antama huomautus siitä, että "kaksikielisen kunnan ja kaksikielisiä tai sekä suomen- että ruotsinkielisiä kuntia käsittävän kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelunsa suomen ja ruotsin kielellä terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla siten, että asiakas ja potilas saavat palvelut valitsemallaan kielellä".

Virasto huomauttaa tuoreimmassa lausunnossaan, että asiakkaan ei Pietarsaaressa ole välttämättä mahdollisuuksia saada lääkäripalveluja äidinkielellään etenkään ilta- ja yöaikaan. Tästä ei AVI:n mukaan kuitenkaan ole aiheutunut haittatapahtumia tai hoidon saannin viivästymistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pietarsaari antoi AVI:lle syyskuussa selvityksen kaksikielisyyttä parantavista toimenpiteistä, joihin oli jo ryhdytty tai aiottiin ryhtyä. Kahdeksankohtainen lista sisältää "selvitetään mahdollisuudet" -tyyppisiä epämääräisiä pyrkimyksiä, mutta myös käytännön toimia.

Ainoastaan ruotsia puhuva lääkäri ei esimerkiksi enää käytä käännösohjelmia potilaan suomenkielisiä asiakirjoja ymmärtääkseen, vaan pyytää niiden tulkitsemiseen apua.

Lisäksi puhelinneuvonnan ohjeita on selkeytetty niin, että suomenkielisille potilaille säästetään riittävästi suomen- ja kaksikielisten lääkäreiden aikoja. Aiemmin saatettiin ruotsinkieliselle potilaalle automaattisesti antaa aika kaksikieliselle lääkärille, jos se on ensimmäinen vapaa aika.

Päivystyksen lääkärimiehitys käydään ylilääkärin kanssa läpi siten, että lääkärien kielitaito huomioidaan paremmin työvuorojen suunnittelussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaupungin selvityksestä käy ilmi, että heinäkuussa saattoi odotusaika suomea puhuvalle lääkärille olla jopa neljä päivää. Syynä oli, että erään kaksikielisen kesäsijaisen lääkärinoikeuksia ei ollut käsitelty Valvirassa suunnitelman mukaisesti ja vapaita aikoja oli yhtäkkiä vähemmän kuin oli suunniteltu.

Pietarsaari toteutti heinä-elokuussa kaikille päivystyksen potilaille kyselytutkimuksen kielellisten palveluiden osalta. Noin puolet suomenkielisistä vastanneista ilmoitti, että he eivät olleet saaneet lääkärin palvelua suomeksi, vaikka olisi ollut tarvetta.

Neljäkymmentä prosenttia suomenkielisistä vastasi, että toinen henkilö oli ollut vastanotolla mukana kielen takia. Selvityksessä vakuutetaan, että kysely tullaan säännöllisesti toistamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksen seuraamiseksi.

Aluehallintovirasto kiitteleekin sitä, että toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta on Pietarsaaressa aikomus säännöllisesti seurata muun muassa kyselytutkimuksin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

AVI toisaalta muistuttaa lausunnossaan, että virasto seuraa Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston asiakastyytyväisyystuloksia ja arvioi tarvittaessa uusien valvontatoimenpiteiden tarpeellisuutta.

Selvitystyöt kaksikielisyyden toteutumisesta Malmilla saivat alkunsa yksityishenkilön vuonna 2019 tekemästä kantelusta.

Viime huhtikuussa tuli lisäksi ilmi, että vuonna 2019 palauteautomaateilta koottujen vastausten perusteella 40 prosenttia suomenkielisistä ei ollut saanut palvelua äidinkielellään.

Suomen- tai ruotsinkielisen henkilön oikeus saada julkisia palveluita omalla äidinkielellään on kirjattu kielilakiin. Oikeusministeriö muistuttaa asiasta kansalaisille suunnatussa tiedottamisessaan.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä