Millaisia tukia korkeita sähkölaskuja varten on luotu?

Kuva:

MAINOS - SAHKON-KILPAILUTUS.FI -

Talven pakkasten kiristyessä monet suomalaiset odottavat kauhulla vuoden ensimmäisiä sähkölaskuja. Suurimmassa ahdingossa ovat sekä ne kotitaloudet, joissa ennen energiakriisiä solmittu määräaikainen sopimus on umpeutumassa että ne kotitaloudet, joissa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintaa nostetaan jatkuvaan tahtiin.

Koska kymmeniä tuhansia kotitalouksia odottavat historiallisen kalliit sähkölaskut, hallitus on joutunut päättämään nopeassa tahdissa uusista muutoksista, joiden avulla kotitalouksien korkeita sähkölaskuja pyritään tukemaan taloudellisesti. Tukitoimien pääasiallisena tavoitteena on kohdentaa taloudellista tukea suomalaisille erityisesti talvikuukausien läpi, jolloin sähkönkulutus on korkeinta.

 

Millaisia uusia ratkaisuja hallitus on esittänyt? 

Sähkön hinnan pysytellessä epätavallisen korkealla, hallitus on kaavaillut pääministeri Marinin johdolla kolme uutta tukitoimea. Vielä ei ole täysin varmaa, miten eri toimet heijastuvat käytännössä erityyppisiin sähkösopimuksiin, mutta yksityiskohtia tullaan säätämään hallituksen toimesta vielä alkuvuoden aikana.

 

Kertakorvaukset 

Yksi hallituksen tekemistä uusista päätöksistä tukitoimien suhteen ovat kertakorvaukset, joita aiotaan maksaa suomalaisille jälkikäteen. Kertakorvauksen määrä perustuu vuoden 2022 marras-joulukuun aikana tapahtuneeseen sähkönkulutukseen, mutta tukea maksetaan neljän kuukauden ajalta, eli marras-helmikuun sähkölaskuista.

 

 

Kertakorvauksen omavastuuosuus on 90 euroa, jonka ylittävästä sähköenergian osasta korvataan myöhemmässä vaiheessa päätettävä prosenttiosuus, jonka euromääräinen maksimikorvaus on 700 euroa kuukaudessa. Tuki on suunnattu yksityishenkilöille, eikä vaikuta muiden sähkötukien saamiseen.

 

Joustavuutta suurten sähkölaskujen maksuun 

Hallituksen mukaan tukea ja joustavuutta olisi luvassa myös suurten sähkölaskujen maksuun muun muassa siirtämällä maksupäivää tai pilkkomalla laskua pienempiin osiin. Tarkempia yksityiskohtia kyseisestä tukitoimesta ei vielä ole päätetty, sillä joustavuuden kasvaessa sähköyhtiöiden maksukyky ei saisi kärsiä. Tästä tukitoimesta hyötyisivät sekä yritykset että yksityishenkilöt.

Sähköenergian hintakatto 

Hallituksen mukaan myös sähkön hintakattoa on alettu valmistelemaan. Teoriassa hintakatto rajoittaisi sitä, miten paljon sähköstä joudutaan maksamaan. Kyseessä on kuitenkin kaikista tukitoimista työläin, joten on mahdollista, että hintakatto ei ehdi astua voimaan vielä tänä talvena.

 

 

Hintakatto ei myöskään enää näytä todennäköiseltä tammikuun alhaisempien pörssisähkön hintojen vuoksi.

Miten eri tukitoimet tulevat näkymään nykyisissä sähkösopimuksissa? 

Sekä uudet että jo päätetyt tukitoimet ovat vastaanottaneet paljon kritiikkiä siitä johtuen, että niiden uskotaan jakautuvan eriarvoisesti kuluttajien kesken, joista suurimman hyödyn saisivat suurituloiset kuluttajat, joilla ei muutenkaan olisi suuria vaikeuksia maksaa sähköä nykyisilläkään hinnoilla.

Toinen suuri kysymysmerkki on se, millä tavalla eri tukitoimet tulevat heijastumaan erityyppisiin sähkösopimuksiin käytännössä.

Esimerkiksi joulukuun alussa voimaan astunut sähköenergian ALV-alennus saattaa jäädä varsin näkymättömäksi uusissa sähkösopimuksissa, jos sähköyhtiöt alkavat nostamaan hintoja entisestään. Lisäksi Kelan sähkötuki ja verotuksen sähkövähennys riippuvat pitkälti siitä, kuinka paljon sähköä kulutetaan, koska suurempaan sähkölaskuun saa näiden tukitoimien kautta enemmän alennusta.

 

Mitä omalle sähkösopimukselle kannattaa nyt tehdä? 

Sähkön hinnan pysyessä historiallisen korkeissa lukemissa, entisen kaltaisia edullisia sopimuksia ei valitettavasti enää ole tarjolla. Jos nykyinen sähkösopimuksesi on umpeutumassa, sähkösopimus kannattaa poikkeuksetta kilpailuttaa, sillä sähkön hintaa päivitetään tällä hetkellä hyvin nopeaan tahtiin. Myös toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kannattaa edelleen kilpailuttaa tasaisin väliajoin, ja erityisesti joka kerta, kun oma sähköyhtiö päivittää hintojaan.

Pörssisähköön sidotuissa sähkösopimuksissa on tärkeää ajoittaa sähkönkulutus mahdollisuuksien mukaan aina vuorokauden edullisemmille tunneille. Sähkön hintaa kannattaa pyrkiä seuraamaan säännöllisesti, sillä tällä tapaa kalliit piikit sähkön hinnassa voidaan välttää. Lisäksi on hyvä selvittää, millaisiin tukitoimiin on itse oikeutettu ja pitääkö niitä hakea erikseen.

Vaikka joistakin tukitoimista voi hyötyä enemmän kuluttamalla enemmän, sähköä kannattaa edelleen säästää niin paljon kuin mahdollista. Tällä tapaa on helpompi varmistaa, että sähköä tulee riittämään kaikille koko talven yli, ja samalla sähkön kysyntä pysyy vakaampana, jolloin myös sähkön markkinahinta heittelee huomattavasti vähemmän.