Paikallisuutiset

Kotihoito on siirtymässä lääkkeiden koneelliseen annosjakelupalveluun: Kokeilu käynnissä Pietarsaaressa ja Pedersöressä. Asiakas saa lääkkeensä valmiissa annospussissa pikkupurkkien sijaan. Tipat ja nestemäiset lääkkeet eivät sovi jakelupalveluun.

Maj-Britt Fagerlund on yksi kotihoidon asiakkaasta, joka kokeilee lääkkeiden koneellista annosjakelua Pietarsaaressa. Helmikuussa 90 vuotta täyttävä Fagerlund sanoo olevansa uuteen palveluun tyytyväinen. Samaa viestiä on kotihoitoon tullut muiltakin asiakkailta.

– Hyvät on kokemukset, ei moittimista, Maj-Britt Fagerlund sanoo.

Lääkkeiden saamista valmiissa annospusseissa hän kiittelee käteväksi ja hygieeniseksi ratkaisuksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Pussit on myös merkitty selkeästi. On päivä, päivämäärä, kellonaika ja vielä lääkkeen nimi, niin tulee otettua oikeat lääkkeet oikeassa järjestyksessä. Pussi on helppo repäistä auki. Tavallisen dosetin käyttö on minusta hankalampaa.

"Lääkkeiden konkreettinen annostelu vähenee minimiin lääkehuoneessa, mikä tuo hoitajille lisää aikaa muuhun hoiva- ja hoitotyöhön". Susanna Dahlman Osastonhoitaja, kotihoito

Kotihoito tuo viikon lääkkeet annospussirullassa. Se laitetaan muoviseen koteloon, annostelijaan.

– Annostelija pysyy ajan tasalla kun heittää avatun pussin pois niin, että päällimmäisenä on aina seuraavaksi otettava lääke.

Kotihoidossa on kokeiltu lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua syyskuusta lukien kannustavin tuloksin. Annosjakelussa kaikki päivittäin otettavat lääkeannokset tulevat apteekista kotihoitoon koneellisesti valmiiksi pussitettuna kullekin asiakkaalle. Hoitaja vie kerta-annospussit asiakkaalle normaaliin tapaan päivittäisten kotikäyntien yhteydessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Koneellinen annosjakelu vapauttaa hoitajien resursseja muuhun hoito- ja hoivatyöhön kun asiakkaiden lääkkeitä ei enää tarvitse annostella käsin kotihoidon lääkehuoneessa.

Pilotointiin osallistuu Pietarsaaressa tällä hetkellä 46 asiakasta. Pedersörestä on mukana 7, ja loppukuukaudesta määrä kasvaa vielä 15:llä asiakkaalla.

– Toimintamallia on rakennettu syksyn aikana. Annosjakelua on pikkuhiljaa tarkoitus tarjota koko yhteistoiminta-alueella niille kotihoidon asiakkaille, joille se sopii, kertoo osastonhoitajaSusanna Dahlman.

– Kotihoidon asiakkaat voivat sitten halutessaan siirtyä palvelun piiriin vaiheittain, esimerkiksi kun oma lääkevarasto on loppumassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sosiaali- ja terveysvirasto vastaa lääkkeiden annosjakelun järjestämisestä kun asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu, että lääkehoidon järjestäminen sisältyy kotihoidon tai palveluasumisen tehtäväksi. Koneellinen annosjakelupalvelu on asiakkaalle maksuton.

Ajansäästön lisäksi annosjakelu vähentää lääkehävikkiä, pienentää usein myös lääkemenoja sekä lisää kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon turvallisuutta.

Koneellisessa annosjakelussa apteekki toimittaa kotihoitoon asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet pakattuna kerta-annospusseihin 2 viikon erissä. Annosjakelu sopii henkilölle, jolla on säännöllisessä käytössä useita suun kautta otettavia lääkkeitä ja joiden lääkehoito on vakiintunutta. Tipat ja mm. nestemäiset lääkkeet eivät sovi jakeluun.

Käytännössä asiakas tekee apteekin kanssa sopimuksen lääkkeiden toimituksesta, apteekki toimittaa annosjakeluerät kotihoidon toimipisteeseen ja kotihoito vie lääkkeet asiakkaalle. Kotihoito lähettää lääkärin tarkistaman lääkelistan apteekkiin. Apteekki syynää vielä mm. yhteisvaikutukset ja sopivat vahvuudet.

– Jatkossa kotihoidon rooliksi jää siis lähinnä viedä valmis lääkeannospussi asiakkaalle käyntien yhteydessä. Lääkkeiden konkreettinen annostelu lääkehuoneessa vähenee minimiin, mikä tuo hoitajille lisää aikaa muuhun hoiva- ja hoitotyöhön. Lääketyö sitoo valtavasti resursseja, Dahlman huomauttaa.

Kotihoidossa käsitellään suuria määriä erilaisia lääkkeitä päivittäin. Enemmistöllä asiakkaista on käytössä 2-10 eri lääkettä.

– Manuaalisessa jakelussa lääkkeet annostellaan käsin dosetteihin kullekin asiakkaalle. Asiakkaan nimellä varustettu dosetti laitetaan kaappiin. Käynnille lähtevä hoitaja ottaa lääkkeet ja lajittelee päivän annoksen pieniin värillisiin kuppeihin, esittelee kotihoidossa työskentelevä farmaseuttiJessica Kass.

Vihreään sujahtavat aamulääkkeet, keltaiseen lounasaikaan, siniseen päivällisen yhteydessä ja punaiseen illalla otettavat.

Lääketurvallisuus kasvaa koneellisessa annosjakelussa kun riski manuaalisessa jakelussa tapahtuvasta virheestä poistuu.

– Toki tälläkin hetkellä on useita lääkityksen laaduntarkastuksia matkan varrella ja tuplavarmistuksia mennen tullen, että tulee oikeaan aikaan oikeita lääkkeitä, Kass huomauttaa.

Asiakkaan näkökulmasta lääkkeiden koneellinen annosjakelu myös vähentää lääkehävikkiä, sillä käytössä ei ole koskaan kahden viikon lääkitysjaksoa isompaa määrää.

– Asiakas maksaa vain jaetuista lääkkeistä. Eikä tarvitse ostaa isoa purkkia, joka mahdollisesti jäisi käyttämättä, mikäli tuote jouduttaisiin jostain syystä vaihtamaan toiseen, kuvaa Susanna Dahlman.

Koneellinen annosjakelupalvelu mahdollistaa myös digitaalisen annostelijan käytön. Kotihoidon asiakkaat voivat saada sen lisäpalveluna.

–  Lääkeautomaatin avulla hyväkuntoinen asiakas voi ottaa lääkkeet itsenäisemmin eikä jokaisella kerralla tarvita hoitajaa mukaan. Annospussirulla laitetaan lääkeautomaattiin, joka antaa kerralla vain tietyn määrän lääkkeitä oikeaan kellonaikaan. Kone muistuttaa lääkkeiden ottamisesta ja myös hälyttää, jos ne unohtuu.

– Turvaa lisää sekin, että hoitaja voisi tarkistaa automaatista onko lääkkeet otettu, huomauttaa Susanna Dahlman.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi koneellisen lääkejakelun hankinnan aloittamisen kotihoidon ja palveluasumisen käyttöön 17. joulukuuta pidetyssä kokouksessa.

ps@pietarsaarensanomat.fi

Annosjakelu yleistyy vauhdilla kotihoidossa

Lääkkeiden koneellista annosjakelua on pilotoitu kotihoidon valikoiduille asiakkaille syksyn ajan Pietarsaaressa ja Pedersöressä.

Tällä hetkellä mukana on yhteensä 46 asiakasta Pietarsaaressa (aloitusvaiheessa 11) ja 7 Pedersörestä (15 asiakasta lisää 30.12.)

Ensimmäiset annospussit toimitettiin asiakkaille 23. syyskuuta.

Palvelua on tarkoitus laajentaa koko yhteistoiminta-alueen kotihoidon asiakkaille. Mukaan voidaan liittää myös palveluasumisyksiköitä. Hankintakausi on 1.4.2020–31.3.2023.

Sopii henkilöille, joilla on säännöllisessä käytössä useita suun kautta otettavia lääkkeitä ja joiden lääkehoito on vakiintunutta. Tipat, nestemäiset tai vain tarvittaessa otettavat lääkkeet eivät sovi jakeluun.

Asiakkaalle maksuton.

Vapauttaa resursseja hoitotyöhön. Pidetään myös potilasturvallisuuden näkökulmasta hyvänä vaihtoehtona.

Vahvasti yleistyvä palvelu erityisesti kotihoidossa, ja myös palveluasumisen yksiköissä Suomessa. Palvelua voivat hyödyntää myös yksityishenkilöt.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä