Paikallisuutiset

Asuntoja, toimistoja tai näyttelytiloja: pian satavuotiaan Ristikarin koulun käyttötarkoitus voi jatkossa olla lähes mitä vain, kunhan suojelumääräyksiä noudatetaan

Ristikarin koulu suojellaan myös Luutavuoren alueen uudessa asemakaavassa arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeänä suojeltuna rakennuksena, jota ei saa purkaa.

Määräyksiä on kuitenkin tarkennettu ja laajennettu käyttötarkoituksen osalta.

– Ristikarin koulun käyttötarkoitus voi olla melkein mitä tahansa. Julkisivuja ei saa muuttaa, ja tietyt asiat sisätiloissa täytyy säilyttää. Uudemmassa, 50-luvun osassa on suuremmat mahdollisuudet muutoksille, Pietarsaaren teknisen lautakunnan puheenjohtajaChrister Tonberg (rkp) kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lautakunta hyväksyi osaltaan Luutavuoren asemakaavamuutosehdotuksen, joka sisältää myös Ristikarin koulun tarkastelun.

Vuonna 2020 Pietarsaaren kaupunki yritti myydä Ristikarin koulua huutokaupassa kahteenkin eri otteeseen. Ensimmäisellä kerralla korkein tarjous oli 6 000 euroa, toisella kierroksella hinta jäi 4 000 euroon.

Kumpikaan tarjouksista ei kuitenkaan johtanut kauppaan. KaupungininsinööriHarri Kotimäki sanoo, että asemakaavauudistus voi vauhdittaa myös kiinteistön myyntiä.

– Näillä [kaavamääräysten] lievennyksillä pyritään siihen, että siitä tulisi kiinnostava jollekulle. Tämän jälkeen kiinteistö on varmaan helpompi myydä, Kotimäki arvioi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ristikarin rakennus ja tontti on uudessa kaavassa rakennussuojelualue.

Kaavamääräysten mukaan rakennuksiin saa sijoittaa toimitiloja, jotka eivät vaaranna rakennetun ympäristön säilymistä vaan edesauttavat sitä.

Tällaisia ovat muun muassa asuintilat, myymälät, työpajat, toimistotilat, julkisten palvelujen tai opetustoimintaa palvelevat tilat, kerho- ja kokoushuoneet, sekä näyttely- ja museotilat.

Lupamenettelyä edellyttävät toimenpiteet vaativat Pohjanmaan alueellisen vastuumuseon lausunnon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaavaehdotuksessa on yksilöity Ristikarilla sallitut ja kielletyt toimenpiteet seuraavasti vuoden 1928 rakennuksen osalta:

"Rakennuksen ulkopuolisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä on säilytettävä vesikatto ja julkisivut ikkunoineen ja oviaukkoineen sekä arkkitehtoniset yksityiskohdat. Korjaavat muutokset ovat sallittuja. Korjaavien kunnostus- ja muutostöiden on perustuttava luotettaviin ja riittäviin asiakirjoihin, joista käy ilmi toimenpiteen historiallinen perustelu. Vuoden 1954 rakennuksen osalta vähäiset julkisivumuutokset ja -lisäykset ovat mahdollisia, mutta niiden on oltava väriltään, muodoltaan, materiaaleiltaan ja mittakaavaltaan vuoden 1928 rakennuksen mukaisia."

"Rakennuksen sisätilojen korjaus- ja muutostöissä on säilytettävä portaikon vapaa ulkoasu ja sisääntuloaulan ominaispiirteet sekä yksityiskohdat, kuten kaaret, pylväät ja pilasterit sekä peiliovet. Alkuperäiset portaat ja kaiteet on säilytettävä. Liikuntasalin ominaispiirteet on otettava huomioon suunnittelussa. Korjaavat muutokset ovat sallittuja", todetaan vanhan osan sitätiloista.

Laajennusosan, joka on vuodelta 1954, osalta lausutaan vastaavasti näin:

"Kun rakennuksen sisätiloja kunnostetaan ja muutetaan, on alkuperäiset portaat ja kaiteet säilytettävä. Korjaavat muutokset ovat sallittuja."

Ristikarin koulun rakentaminen aloitettiin arkkitehti Albert Nybergin piirustusten mukaan vuosina 1927. Se otettiin käyttöön suomenkielisenä kansakouluna syksyllä 1928.

Noinakaan aikoina kouluratkaisujen teko kangerteli. Suomenkielisten lasten määrä oli vuoteen 1919 mennessä kasvanut Pietarsaaressa niin, että omaa koulua tarvittiin. Suunnittelutyö annettiin arkkitehti Nybergille.

Piirustukset valmistuivat vuonna 1921 ja niitä muutettiin hieman seuraavana vuonna. "Poliittisten vaikeuksien" takia hanke pysähtyi, ja sitä päätettiin jatkaa vasta vuonna 1926.

Sotien jälkeen oppilasmäärä jatkoi kasvuaan. Ristikarin koulua laajennettiin arkkitehti K.J. Ahlbergin suunnitelmien mukaan. Laajennus otettiin käyttöön vuonna 1954.

Sisäilmaongelmat johtivat koulun tyhjentymiseen vuonna 2013. Viimeiset vuodet siinä toimi kielikylpykoulu.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä