tiistai 20.4.2021 | 03:10
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Hallitus julkaisi esitysluonnoksen liikkumisrajoituksista – Lisäksi ehdotetaan maskinkäyttövelvoitetta

Hanna Rautio
Ke 24.3.2021 klo 19:47 | päivitetty ke 21:38

Hallitus julkaisi keskiviikkoiltana esitysluonnoksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.

Liikkumisrajoitusten tärkein tavoite on vähentää ihmisten välisiä tapaamisia ja lähikontakteja, koronavirustaudin levitessä kiihtyvästi ja hallitsemattomasti määrätyillä alueilla. Tarkoituksena on suojata ihmisiä vaaralliselta tartuntataudilta ja turvata terveydenhuollon kantokyky.

Lailla voidaan rajoittaa tietyllä alueella ihmisten liikkumista ja oleskelua muualla kuin kotikunnassa olevassa asuinpaikassa tai muussa siihen rinnastettavassa asuinpaikassa.

Liikkumisrajoituksen on suunniteltu koskevan pääkaupunkiseutua ja Turkua, koska niillä alueilla koronaepidemia on huonoimmassa tilanteessa. Asetusluonnoksessa tarkkaa aluerajausta ei vielä ole määritelty.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi velvollisuus käyttää hengityssuojainta tai kasvomaskia niillä alueilla, joille on säädetty liikkumis- ja oleskelurajoituksia. Maskia tulisi käyttää sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä.

Rajoitusten ja maskipakon rikkomisesta määrättäisiin sakkorangaistus.

Esitys annetaan perustuslain 23 §:n mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 14.5.2021 asti. Lakiesitys vaatii eduskunnan hyväksynnän ja sitä ennen RKP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden tuen. Vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät ilmoittivat myöhemmin keskiviikkoiltana hyväksyvänsä lakiesityksen antamisen eduskunnalle.

Varsinaisista liikkumisrajoituksista määrättäisiin kuitenkin vain kolmeksi viikoksi kerrallaan valtioneuvoston asetuksella.

Rajoituksille annetaan kuitenkin 12 poikkeusta ja virkistäytymis- ja ulkoilutarkoituksessa ulkoilu olisi sallittua oman perheen kesken tai korkeintaan kahden muun henkilön kanssa. Myös koiran ulkoiluttaminen olisi sallittua, jos sen voi tehdä riittävän etäisyyden muihin ihmisiin pitämällä.

Lasten leikkimistä yhdessä ulkona ei kiellettäisi. Vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneet lapset saisivat leikkiä ulkona toistensa kanssa.

Seuraavat 12 poikkeusta olisivat sallittuja syitä kotoa poistumiselle, jos se on välttämätöntä.

1. Elintarvikkeiden, ruoan, lääkkeiden, polttoaineen tai muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi;

2. Pankissa asioimiseksi sekä postin ja muiden lähetysten noutamiseksi ja lähettämiseksi;

3. Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelujen käyttämisen vuoksi taikka henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävän viranomaisasioinnin toteuttamiseksi;

4. Virka- tai työsuhteeseen liittyvien työtehtävien hoitamiseksi taikka elinkeino- tai yritystoiminnan harjoittamiseksi;

5. Varhaiskasvatuslain mukaiseen varhaiskasvatukseen, perusopetuslain tai Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain mukaiseen opetukseen tai toimintaan taikka lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai korkea-asteen koulutukseen tai tällaisen koulutuksen pääsy-, valinta- tai soveltuvuuskokeisiin taikka ylioppilastutkinnon tai sitä vastaavaan tutkinnon kokeeseen osallistumisen vuoksi;

6. Yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi samoin kuin yksityisen yhteisön tai säätiön toimielimen kokoukseen osallistumiseksi tai toimielimen jäsenen tehtävien hoitamiseksi taikka yhteisön tai säätiön edustamiseksi tilanteissa, joissa osallistumisen, tehtävien hoitamisen tai edustamisen lykkäämisestä voisi aiheutua vahinkoa yhteisölle tai säätiölle, sen osakkeenomistajalle tai jäsenelle taikka jollekin muulle;

7. Varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi;

8. Läheisen henkilön hoivan tarpeen, kuolemanvaaran, kuoleman tai hautajaisten vuoksi, lapsen avun ja tuen tarpeen tai tapaamisoikeuden toteuttamiseksi, vammaisen henkilön avun ja tuen tarpeen toteuttamiseksi, tai vakiintuneen parisuhteen taikka muun näihin rinnastuvan merkitykseltään painavan syyn vuoksi;

9. Yksilöllisen sielunhoidollisen tapaamisen vuoksi uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa;

10. Henkilön omistuksessa tai hallinnassa olevan rakennuksen, kiinteistön tai kulkuneuvon huoltamiseksi tai ylläpitämiseksi taikka asuinpaikan muuton vuoksi;

11. Henkilön vastuulla olevan eläimen hoitoa varten;

12. Henkilön omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle siirtymiseksi;

//Uutista päivitetty 24.3.2021 klo 21.09 liikkumisrajoitusten tarkkaa aluerajoitusta ei ole esityksessä vielä määritelty, klo 21.38 vasemmistoliitto ja vihreät antavat tukensa lakiesitykselle//

Lue myös:

Hallituksen luonnos liikkumisrajoituksista julki: Ulkoilu sallittua samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa – Rikkomisesta sakkoja

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.