lauantai 11.7.2020 | 23:32
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Ekofish Oy sai kalankasvatusluvan Pietarsaareen ja Luotoon – Ely valitti luvasta ja katsoo, ettei lupapäätöksessä huomioitu riittävästi vesien- ja merenhoidon tavoitteita

Arja Kangas
Ti 26.5.2020 klo 09:50 | päivitetty ti 09:54

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on valittanut Ekofish Oy:lle myönnetystä kalankasvatuslaitoksen luvasta ja se katsoo, että Luodon ja Pietarsaaren edustan kalankasvatus voi olla ristiriidassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden kanssa. Aluehallintovirasto myönsi kasvattamolle ympäristöluvan huhtikuussa.

ELY-keskus on hakenut muutosta ympäristölupaan, jotta voidaan varmistaa, ettei kalankasvatus ole ristiriidassa EU:n vesipuite- ja meristrategiadirektiivien kanssa eikä estä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista.

Pietarsaaren edustan merialueelle, noin kolme kilometriä Kallanin majakalta ulospäin sijoittuvan laitoksen on ollut tarkoitus aloittaa toimintansa pian, jo alkukesän aikana.

Elyn mukaan kalankasvatuksen vaikutukset ulottuvat Perämeren avomeren lisäksi Luodon ja Pietarsaaren edustan rannikkoalueille.

Elyn mukaan vesien- ja merenhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa rannikkovesiä ja Itämerta niin, ettei niiden tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Perämeri ei ole saavuttanut merenhoidon hyvän tilan tavoitetta.

– Kallanin rannikkovesimuodostuma, joka olisi lähimpänä kalanviljelylaitosta, arvioidaan olevan tyydyttävässä tilassa, eikä se saavuta vesienhoidon hyvän tilan tavoitetta. Perämeren ja Kallanin heikentynyt tila on seurausta ravinteiden liiallisesta määrästä ja siitä seuranneista suorista rehevöitymisvaikutuksista, kuten heikentynyt näkösyvyys, muutokset kasviplanktonyhteisössä ja rihmalevien lisääntyminen, Ely perustelee.

Lupapäätöksen mukaan Ekofish Oy:n toiminnasta aiheutuvat laskennalliset ravinnepäästöt ovat 2 400 kiloa fosforia ja 26 540 kiloa typpeä vuodessa.

Ely-keskuksen käsityksen mukaan kalankasvatuksen päästöt voivat vaikeuttaa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden täyttymistä näillä merialueilla, jotka tällä hetkellä ovat suhteellisen lähellä hyvää tilaa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valituksessaan korostanut, että kalankasvatuksen vaikutusalueella olevat merialueet eivät ole saavuttaneet hyvää tilaa ja katsoo, että lupapäätöksessä ei ole otettu vesien- ja merenhoidon tavoitteita riittävästi huomioon.

#